Nieuws

Categorieën

Groen wil een veilige fietsverbinding tussen Oostkamp/Loppem en Brugge
Dankzij Groen wordt milieubelasting afgeschaft
Haal wagens van toeristen uit de binnenstad
Stand van zaken nieuwe zeesluis Zeebrugge
Tips om nog extra te besparen
Worden de Brugse bruggen goed onderhouden ?
Prijs voor restafvalzakken omhoog, maar milieubelasting niet gehalveerd
Verkoop Poortersloge: Groen zegt neen
Televestiaire dringend op zoek naar nieuwe locatie
Groen wil dat afval ook buitenshuis gesorteerd wordt. "Wat we thuis kunnen, kan ook op straat"
Vervanging Charlotte Storme door Katrien Cattoor definitief
Meer vrouw op straat
Wat met Interbad na het vertrek van Stad Damme?
Kleur van het terrasmeubilair
Grondbemaling en Blue deal in Brugge
Leeskansen bieden en leesplezier stimuleren
Zonnepaneel goedgekeurd krijgen in de binnenstad is gekkenwerk
Een gemeentelijke verordening rond Padel in Brugge. – een stand van zaken
Meer dan 200 autobestuurders geklist voor rijden door voetgangerszone Kraanplein
Al 13 burgerinitiatieven kregen steun van Stad Brugge
34 onbeantwoorde schriftelijke vragen én een klacht bij de Ombudsman
Tackle de wachtlijsten mentaal welzijn!
Aanwijzingen van ernstige PFAS-vervuiling op militair domein in Ryckeveldebos
Versmalde voetpaden in Van Leeg tot Zand?
Een Materialenbank voor Brugge
Actualisatie Kadastraal Inkomen
Bekendheid ZSG, Roeselare en lokale aanpak seksueel geweld
Saneren munitiestort op de Paardenmarkt (Noordzee)
Regenboogbank in Minnewaterpark. Houdt de burgemeester zijn woord?
Een gemeentelijke verordening rond Padel in Brugge.
OCMW Brugge verkoopt seniorenwoningen Acaciapad aan projectontwikkelaar voor meer dan 2 miljoen euro
Groen Brugge verkoopt paaseitjes t.v.v. Ûze Plekke
Communicatie en aanpak circulatieplan Male
Groen legt praktijktesten opnieuw op tafel na cijfers over discriminatie
Mondzorgcoaches ‘Ieders mond gezond’ – Ook in Brugge?
Groen legt praktijktesten opnieuw tafel na cijfers over discriminatie
Groen Brugge kiest nieuw bestuur
Valentrein: Groen zet combimobiliteit in de verf
Onvoldoende laadpalen voor elektrische wagens
Sanering Carcoke site, woonwijken en volkstuinjes Zwankendamme
Hou de lucht proper. Zet je motor uit!
Personeel Stad Brugge krijgt telewerk- en digitaliseringsvergoeding
Ambitie laadpalen in Brugge moet dringend opgevoerd worden
Tijdelijk nieuw gezicht in de Brugse Groen-fractie
Janos Braem kaart absurde parkeersituatie voor bewoners aan
Natuurwandelingen vanuit Brugge centrum naar Brugse natuur
Sint-Willibrord: jeugdbeweging en verenigingsleven slachtoffer van de verkoop van de kerk
Groen wil dat Brugge rechtszaak tegen Vlaams woonbeleid steunt
Cokesfabriek Zwankendamme: sanering en toekomstige invulling
Geen parking, wel groen
Pushbacks en schending van mensenrechten of hulp bieden?
Kunnen zijn wie je bent
Vervuiling met mazout in Ryckevelde
Groen reageert tevreden op akkoord met Cercle: “Maar tijdelijk moet permanent worden”
Onderhandelingen met Antwerpen in zwaar vaarwater?
Parkeren in de binnenstad
PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante op Brugs grondgebied – een stand van zaken
Eindejaarsvuurwerk
Defusie AZ Sint-Jan Brugge – A.Z. Serruys Oostende: de Brugse patiënt slachtoffer van politieke spelletjes
Geen breekwerf in natuurgebied, wél duurzamer ruimtegebruik
Rattenplaag in St.-Michiels
Vertraging voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge
De prijs is de richtlijn bij aankoop van CO2-meters, maar stad Brugge hield het liever goedkoop.
Tunnel voor voetgangers en fietsers Diksmuidse Heirweg
Hoe pakken we de overlast bij voetbalmatchen aan?
Betere treinverbindingen
stadpersoneel krijgt telewerkvergoeding na tussenkomst
Een cadeau voor de Brugse fietser
De Mispelaar
Recente gebeurtenissen moeten ons wakker schudden. Er is een klimaatnoodtoestand.
Zwemlessen in Jan Guilini en het Interbad : wie beslist en wat werd/wordt beslist?
huurprijs toeristisch infopunt Historium
Onrust over bemaling voor nieuw woonzorgcentrum in Assebroek
Nachtelijke onderhoudswerken Expresweg
Toegankelijke voetpaden
Heel Knapen moet kustpark worden
De Mispelaar moet groen blijven
Wat doet Brugge in het kader van reanimatie en AED-toestellen ?
PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante op Brugs grondgebied
Groen Brugge ondersteunt Dag van de Bloedgever
Bemalingen en lozen grondwater
Historische cyanidevervuiling ten gevolge van de voormalige gasfabrie0k op Kristus Koning te Brugge
Groen ruimt zwerfvuil in Brugge om statiegeld op agenda te zetten
Vragen rond de heraanleg van het Zand
Groen Brugge wil uitbreiding wandelzone
Het toekennen van een omgevingsvergunning voor Starious bitumen
Wijkoverleg in verband met de Vijversdreef
Groen Brugge wil regenboogbank in het Minnewaterpark
Groen wil snel toegankelijke bushalte winkelstraten
SANITAIRE VOORZIENINGEN TEN VOORDELE VAN VRACHTWAGENCHAUFFEURS ZEEBRUGGE
De rioleringsgraad in Brugge naar aanleiding van de PANO reportage en #Weetikveel
Ontevredenheid bij de gidsenverenigingen
Ruimte voor jonge kunstenaars op de nieuwe museumsite
Kansen van een geïntegreerde buitenschoolse opvang
Groen Brugge stuurt merci-kaartjes naar helden van de coronacrisis
Veilig fietsen naar Zeebrugge ?
WZC Minnewater mag geen hotel worden
Betrek de Bruggelingen bij herinrichting Sint-Janshospitaal
Havenfusie Port of Antwerp Bruges
Waar blijft het Brugs klimaatplan ?
Vijversdreef, Male, Sint-Kruis: Een buurtvergadering en werken aan sociale cohesie
Nieuwe kantoren in het Brugse Chartreusegebied? Niet alles wat mag is ook verstandig.
Aandacht voor welzijn van jongeren
Kritiek op internaat Spermalie
Openbaar sanitair in Brugge en zijn deelgemeenten in coronatijden
Vuurwerk in Brugge? Hou het veilig en gezond!
Niet federaal minister Gilkinet, maar Vlaams minister Peeters moet fietszone in Brugge toelaten
Maak een prioriteit van veilige fietspaden in Zwankendamme en Lissewege
Bouw een gemeenschappelijk voetbalstadion op de Olympiasite, met Club als eigenaar en Cercle als huurder
Groen vraagt een buurtvergadering over verkeersveiligheid & leefbaarheid in Male
Estuaire vaart en ontsluiting van onze Zeehaven
Groen Brugge huldigt het Wilgenbos in als beschermd erfgoed
Behoud het groen in Klein Appelmoes en de Mispelaar
Fiets veilig naar Zeebrugge
Behoud de bomen in de Bloemenwijk!
Stadsbestuur gelast optredens Uitzomerlijk af
Wonen (kopen / huren) in Brugge: een huzarenstuk voor wie zich moet beredderen met een ‘gewoon’ loon.
Fietskoeriers in Brugge
Afvalberg verminderen begint bij de crèche!
Nieuw stadion Club Brugge: geslaagd ontwerp vraagt degelijk mobiliteitsplan
Heraanleg Buiten Boeverievest niet fietsvriendelijk
Gebiedscoördinator voor Zeebrugge
De toekomst van het Katelijne – eiland
Parkeren in Brugge
Praktijktesten nu!
Willen en kunnen is één ding. Nu ook nog durven!
Betaalbaar wonen
Heraanleg van het Kraanplein
Actieplan Retail & Horeca
Veilig fietsen op Katelijnebrug
De vestingsroute is onderbroken
Persbericht Eenrichting Katelijnebrug
Haalbaarheidsstudie fietsbrug Zandstraat/Expresweg N31
Open truckparking in Zeebrugge opnieuw en maak plannen voor de toekomst
Brugs stadsbestuur wil doorzetten met randparking in Altebijstraat
Groen Brugge wil kruispunt Doornhut - Brieversweg verkeersveiliger
Verkaveling tussen de Sint-Trudostraat en de Steenbrugse Bosje
Tuincoaches of gedeelde tuinexpertise, ook in Brugge
Conflictvrije kruispunten op de expresweg N31
Food winners’. Betrek ook scholen!
Parkeren op fietspaden: tijd voor een plan van aanpak.
Groen Brugge en Oostkamp samen voor degelijk nachtaanbod voor bus en trein
Marleen Ryelandt neemt afscheid van de gemeenteraad
Meerjarenplan heeft meerwaarde, maar mist ambitie
Brugge kreeg in 2018 het label kind- en jeugdvriendelijke stad. Meer kinder- en jongerenparticipatie en grotere kind-betrokkenheid binnen een sterke visie is dan een must.
Groen Brugge en Jabbeke pleiten samen voor het doortrekken van buslijn 15 tot aan Varsenare Noord.
Wapentrafiek in de haven: kiest het bestuur voor geld of mensenlevens?
Hoplr en de Stad Brugge
"Slimme Fietslamp brengt veiligheid van schoolroutes in kaart."
"Weinig consequent bomenbeleid van de Stad Brugge"
Het klavertje vier voor toerisme in Brugge staat stevig maar mist enkele ‘Groen’e blaadjes
Composteren – voorstel voor uitgebreidere composteringsmogelijkheden voor inwoners Brugge
Stad Brugge koele minnaar van rechtsaf door rood
Autodelen
Brugge heeft recht op voltijdse schepenen
Stad Brugge dient meer respect te hebben bij de uitvoering van werken voor waardevolle bomen
Regenboogplan – voorstel locatie regenboog zebrapad
Brugge peukenvrij
Groen Brugge voert actie voor fietsdoorgang
Zeven Bruggelingen op de drie lijsten van Groen
Cohousen is vandaag de dag een nieuwe trend in Vlaanderen
Inspraakloos beleidsplan
Groen wil werk maken van een duurzaam toerisme
Princiepsbeslissing: klimaatplan Brugge
Groen doopte vandaag Valentijn om tot Valentrein
Visart is een vergiftigd kerstgeschenk
Klaar om oppositie te voeren
Persnota Budgetbespreking Stad Brugge 2019
Persnota Budgetbespreking Stad Brugge 2018
Kandidatfenfilmpje Raf Reuse
Kandidatenfilmpje Marleen Ryelandt
Kandidatenfilmpje Janos Braem
Kandidatenfilmpje Karin Robert
Kandidatenfilmpje Andries Neirynck
Lees onze Groenkrant nu al online
Kandidatenfilmpje Charlotte Storme
Warm Male
Deze week stelt Groen Brugge de twee nieuwe kandidaten An Dumon en Christophe Steyaert voor
Zeebrugse kandidaten versterken Groen Brugge
Groen Brugge stelt 4 kandidaten voor met een hart voor ondernemen
Frederik Dhont op plaats 18 op de Groen Brugge lijst
Trui Driesens en Remi Cansse versterken de lijst van Groen Brugge
Nicolas De Roo en Ben Lierman versterken de lijst van Groen Brugge
Groen Brugge gaat voor een dementievriendelijke stad
Groen Brugge presenteert een vernieuwend Groen busplan met een nieuwe visie op mobiliteit en openbaar vervoer
Elke Saey versterkt de Groen lijst in Brugge
Jong Groen Brugge stelt zijn kandidaten voor, lijst gemeenteraadsverkiezingen
Advies vernietigend voor keuze Visartsluis
Voorstelling plaats 9 lijst Groen Brugge
Voorstelling plaats 8 lijst Groen Brugge
Welkom op ons eerste huiskamer - en bardebat!
Groen Brugge werd tweede op quizavond van De Sleutel
Voorstelling plaats 7 lijst Groen Brugge
Voorstelling plaats 6 lijst Groen Brugge
Opening park Les Acacias in mineur?
Op vraag van oppositiepartij Groen treedt ook stad Brugge toe tot de statiegeldalliantie
Een nieuwe vrachtwagenparking in combinatie met het te bouwen tankstation langs de N49
Een parking ter hoogte van de Katelijnebrug is een stap verder weg van een klimaatneutrale, groene en fietsvriendelijke stad
Onze voorzitter Andries Neirynck haalt de meeste seconden binnen bij VOKA: De Slimste Politicus, regio Brugge
De nieuwe beurshalle en congresgebouw: onze Groen Brugse bedenkingen
Nieuwe zeesluis Zeebrugge - Groen Brugge kiest voor alternatief 4: Vandammesluis oost met de NX zoals in alternatief 6
Onze nieuwjaarswens voor 2018
Brugge moet dringend werk maken van extra randparkings.
Groen Brugge steunt actie Welzijnszorg
We maken van Brugge het nieuwe fietswalhalla! (Fietsontsluiting St.-Andries/Varsenare)
Investeer nu eindelijk in veiligheid
De uitdagingen, binnen het OCMW zowel als POLITIE, tonen aan dat de STAD werk moet maken van een nauwere en congruentere samenwerking en op elkaar afgestemd beleid.
BUDGETBESPREKING STAD BRUGGE 2017
Brug Steenbrugge: Groen Brugge is blij met de keuze voor de hoge variant gecombineerd met een ophaalbrug voor fietsers en voetgangers
Groen pleit voor een "Bouwmeester voor de kust"
Groen Brugge wil milieuvriendelijke verkiezingscampagne
Een Brugse stadsbouwmeester voor Brugge een 'must'
Groen Brugge wil een kwaliteitsvollere kerstmarkt
Voorstelling zichtbare plaatsen Groen Brugge gemeenteraadsverkiezingen 2018
1e Groen Brugge quiz meteen een voltreffer!
Groen Brugge voert actie op 't Zand ivm de gebrekkige verkeersveiligheid
Stad Brugge verkoopt historische Ryelandtzaal onderhands, voor de prijs van een villa!
Voorstel Groen Brugge voor hoge brug in Steenbrugge wordt gerealiseerd!
Sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge...ver te zoeken!
Persnota - Groen Brugge roept op: Iedereen met de FIETS naar school op de eerste schooldag!
Persnota - Opening A11 - 'Waar blijft de fietsverbinding Brugge-Lissewege-Zwankendamme-Zeebrugge?'
Leefbaarheid in onze binnenstad is ook kwaliteitsvol openbaar vervoer garanderen!!
Groen Brugge aanwezig op Sint-Kruis Kermis, zondag 17 september 2017. Jij komt toch langs?!
Definitief vertrek erfgoedbibliotheek uit Brugge: het kon (weer) anders
Totaalvisie ontbreekt bij uitbreiding Groeningemuseum
Gemeenteraadslid Charlotte Storme neemt inschrijvingsprocedure Stedelijk Conservatorium onder de loep
Groen Brugge ondersteunt het tienpuntenprogramma van Noord Zuidraad
Aanpakken van armoede vraagt meer dan louter OCMW-beleid
Eerste Groen Brugge-Quiz
Persnota Groen - Bombardier Brugge
Verkeersveiligheid in schoolomgevingen: durf keuzes maken
Zwemmen wordt gezinsvriendelijker, dankzij Groen
Armoede en gezond, veilig, energiezuinig en budgetvriendelijk wonen
Groen Brugge geeft Groene Pluim aan Samenhuizen Brugge
Uitstel afwerken Hollands Complex van Zwankendamme is de zoveelste dreun voor onze polderdorpen
Valentrein voor gebruikers openbaar vervoer
Parkeerplan: werk aan de winkel
Breid het “Parkeer en zorg”-project uit
Groen pleit voor snelle realisatie nieuwe brug van Steenbrugge
Open ruimte getackled?
Geen afvalwater meer in Brugse reitjes
Werken 't Zand zijn aartsgevaarlijk voor fietsers
Groen voert actie tegen voedselvernietiging
Cijfers fijnstofmetingen Zeebrugge zorgwekkend
Meer fietsparking nodig aan Station
Groen wil noodfietsbrug aan Kruispoort
Stadsvaart: nieuwe sluis achter Krakelebrug en fietsdoorsteek
Vraagtekens bij deal met Eandis
Kansen bij verhuis ijssculpturen
Onveilige situatie aan fietsparking station
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren