Middelen SVK voor sociaal woonbeleid

26 Februari 2024

Middelen SVK voor sociaal woonbeleid

Dit jaar wordt de vereniging SVK Brugge definitief ontbonden. Momenteel heeft de vereniging al geen personeel mee. SVK had echter heel wat panden in bezit en die panden zijn verkocht aan de woonmaatschappij Vivendo.

Hierdoor eindigt SVK met heel wat middelen, die uiteindelijk terug zullen vloeien naar de stad.

Om ervoor te zorgen dat deze middelen uitsluitend gebruikt worden om het sociaal woonaanbod te versterken, ligt hiervoor dit besluit voor.

De stad zou deze middelen kunnen gebruiken voor strategische investeringen in crisisopvang, housing first…

Artikel 1: alle middelen die vanuit de vereffening van de welzijnsvereniging SVK Brugge naar Groep Brugge (Stad, OCMW, Mintus, Welzijnsverenigingen…) terugvloeien worden enkel en alleen gebruikt voor investeringen die het sociaal wonen, betaalbaar wonen of crisiswonen versterken.

Janos Braem,
Gemeenteraadslid