Voor een inclusiever en breder cultuurbeleid in Brugge

24 Maart 2024

Voor een inclusiever en breder cultuurbeleid in Brugge

Ons gemeenteraadslid Karin Robert zal via een interpellatie in de Brugse gemeenteraad het Brugse stadsbestuur vragen stellen over het cultuurbeleid en de rol van de Culturele Raad in Brugge.

Karin benadrukt de noodzaak van een inclusief cultuurbeleid dat alle aspecten van de culturele sector omvat, niet alleen gericht op kunsten en erfgoed, maar ook op sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en het verenigingsleven.

Het huidige beleid lijkt voornamelijk gericht op professionele actoren, waardoor de stemmen en behoeften van vrijwilligers en actoren uit andere deelsectoren worden genegeerd. We benadrukken dat cultuur niet alleen een instrument is voor toerisme en citymarketing, maar ook een cruciale rol speelt in gemeenschapsvorming en sociale cohesie. Dat laatste lijkt ons ook de kern van het project ‘Brugge 2030’ te zijn. Zoiets kan niet alleen door een kleine kring professionals uit de kunsten- en erfgoedsector waargemaakt worden.

Groen roept op tot een herziening van het huidige cultuurbeleid en een inclusieve benadering die alle deelsectoren omvat en vraagt het stadsbestuur of het tot de taak van de beleidscel cultuur zal behoren om ook rond de sectoren sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en verenigingsleven beleid te maken.  Zo wordt het stadsbestuur gevraagd of er nota’s of teksten voorhanden zijn, zoals de landschapstekening, die het Brugse beleid in deze deelsectoren vorm geven.

Een tweede vraag gaat over de plannen met de Culturele Raad. Er gaan stemmen op om die af te schaffen, nu zo'n raad in een volgende legislatuur niet meer verplicht zal zijn. Karin Robert benadrukt dat het essentieel is om het gesprek aan te blijven gaan met vertegenwoordigers uit alle sectoren die de culturele diversiteit van Brugge vertegenwoordigen, voordat er definitieve beslissingen worden genomen. Een inclusief cultuurbeleid kan alleen worden gerealiseerd door samenwerking en dialoog tussen alle belanghebbenden.

Karin Robert,
Gemeenteraadslid