Minister Peeters (Open VLD) lanceert nieuwe aanval op de Brugse vesten

13 April 2024

Minister Peeters (Open VLD) lanceert nieuwe aanval op de Brugse vesten

Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) stelde een schriftelijke vraag aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken over de plannen van de Vlaamse Regering en de Vlaamse Waterweg met betrekking tot de vervanging van de Dampoortsluis.

Het antwoord was allesbehalve geruststellend voor Brugge. De minister antwoordde dat de studie Stadsvaart adviseert de nieuwe sluis bij de Kruisvest te plaatsen vanwege minimale risico's op grondwaterveranderingen.  Brugge steunde deze locatie niet omwille van de nefaste gevolgen voor de vesten en hun erfgoedwaarde en in de recente Brugse ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt dan ook geen rekening gehouden met deze locatie. Een visie die Groen Brugge ondersteunt. Nu lijkt het erop dat Vlaanderen via een nieuwe studie deze bezwaren wil omzeilen.

Behalve rond de brug van Steenbrugge, is het al een tijdje stil rond de Vlaamse plannen voor de verdere verbetering van de ringvaart rond Brugge. Nochtans liggen daar grote uitdagingen met een flinke impact op de Brugse mobiliteit. Er zijn intussen al twee bruggen die moeten vervangen worden, namelijk aan de Kruispoort en de Krakele. Daarnaast zorgt ook de verouderde en te kleine Dampoortsluis permanente voor problemen voor veel bewoners en weggebruikers.

In de studie Stadsvaart heeft het Vlaams Gewest destijds de mogelijkheden voor een nieuwe sluis onderzocht, waaronder de optie voor een nieuwe sluis voorbij de Krakelebrug. Groen Brugge is voorstander van die optie omdat het een belangrijke verbetering zou opleveren voor de binnenvaart van Zeebrugge naar het binnenland.

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) stelde hierover een vraag aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Uit haar antwoord leren we dat de minister een nieuwe studie zal laten opstarten omdat er voor de gekozen optie uit de studie stadsvaart – met name een sluis ter hoogte van de molens – geen draagvlak bestaat. De nieuwe studie wordt ruimer opgezet als “corridorstudie” voor de hele binnenvaartverbinding van Gent naar Oostende.

Jeremie Vaneeckhout is zeer bezorgd over deze aanpak: “de minister en haar administratie denken waarschijnlijk dat ze het gebrek aan draagvlak in Brugge voor een nieuwe sluis aan de molens kunnen omzeilen door in de nieuwe corridorstudie meer gemeenten aan tafel te zetten en zo het probleem Brugge te minimaliseren. Dat noemt men de vis verdrinken. Daarbij negeren ze staalhard de reden voor het gebrek aan draagvlak in Brugge, met name de bezorgdheid van de Bruggelingen voor het beeld van hun stad.”

Andries Neirynck, gemeenteraadslid voor Groen, die al jaren de mobiliteitsdossiers volgt, herinnert er aan dat de studie Stadsvaart al lang heeft uitgeklaard wat de impact is van een opwaardering van de ringvaart naar klasse V-schepen. “De ringvaart aanpassen naar dit type schepen lukt niet zonder te raken aan de ringweg en aan de historische groene vesten. Deze corridorstudie is dan ook geen opportuniteit voor Brugge maar een regelrechte bedreiging voor de beeldbepalende groene vesten. Het is onbegrijpelijk dat een historische stad als Brugge dit gevaar niet inziet en zomaar zou meestappen in de nieuwe corridorstudie.”

Voor Groen is de verdere promotie van de estuaire vaart de beste garantie voor een goede ontsluiting van de haven van Zeebrugge én Oostende naar het Europese binnenvaartnet. Het belang van de kustvaart is veel belangrijker dan de binnenvaart via de ringvaart. “De minister zou haar geld beter gebruiken voor het oplossen van echte knelpunten langs de ringvaart. De nieuwe kruispoortbrug, een vervanging van de Krakelebrug en een oplossing voor de dagelijkse problemen aan de Dampoortbruggen waar het voor veel Bruggelingen nuttig zou zijn mocht bijvoorbeeld brug 1 buiten de sluis gebracht worden. Die verplaatsing is goedkoper dan een nieuwe sluis aan de molens en de minister zal daar wél draagvlak voor vinden!”, zo besluit Andries Neirynck die hierover zeker zal tussenkomen in de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andries Neirynck, gemeenteraadslid voor Groen in Brugge, via [email protected] of telefonisch op 0478/314.826.

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid