Meer duidelijkheid over nieuwe corridorstudie over de binnenvaart Gent-Brugge-Oostende

28 April 2024

Meer duidelijkheid over nieuwe corridorstudie over de binnenvaart Gent-Brugge-Oostende

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams Groen parlementslid Jeremie Vaneeckhout bij minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters naar de toekomstige aanpak van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en specifiek de aanpak van de op de draad versleten Dampoortsluis, kwamen enkele nieuwe zaken aan het licht:

  • Er is een nieuwe corridorstudie over de binnenvaart tussen Gent-Brugge en Oostende, aanbesteed en die loopt van 2024 tot 2025. In deze vervolgstudie zal een geïntegreerd en geactualiseerd projectplan voor de opwaardering van de volledige vaaras tussen Gent en Oostende opgemaakt worden. De inzichten met betrekking tot de doortocht door Brugge en de Dampoortsluis zullen geactualiseerd worden, inclusief een geactualiseerde raming
  • De locatie ter hoogte van de Kruisvest, stroomopwaarts van de locatie van de huidige sluis en dus niet een locatie ter hoogte van de Krakelebrug, werd in de studie van stadsvaart naar voren geschoven als voorkeurslocatie voor de nieuwe sluis, ondanks toch stevig verzet van onder meer Unesco.
  • Zodra een concreet inrichtingsscenario voor het opwaarderen van het kanaal ter hoogte van de Handelskom en de bocht aan “De Pakhuizen” voorligt, zal de compatibiliteit met het ruimtelijk uitvoeringsplan “Fort Lapin” en de eventueel verder noodzakelijke planmatige maatregelen bepaald kunnen worden

Met Groen vinden we deze nieuwe studie weggesmeten geld. Deze middelen kunnen beter gebruikt worden voor concrete investeringen.

  • De nieuwe brug en fietsbrug voor Steenbrugge
  • De voorlopige Kruispoortbrug die al sinds 2016 wacht op een definitieve oplossing
  • de Krakelebrug die al sinds 2022 buiten gebruik is en vervangen moet worden door een tafelbrug
  • de tot op de draad versleten en te krappe Dampoortsluis die dringend vervangen moet worden.

Enkele vragen voor het Brugse college:

  • is het stadsbestuur meegenomen in deze nieuwe corridorstudie?
  • steunt het stadsbestuur de optie voor een nieuwe sluis langs de kruisvest of kiest het toch voor de optie aan de nieuwe te bouwen Krakelebrug?
  • Is een nieuwe sluis op de huidige locatie toch te overwegen, door het verplaatsen van brug 1 stroomopwaarts?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid