Een Regenboogbank in het Minnewaterpark ?

28 April 2024

Een Regenboogbank in het Minnewaterpark ?

De voorbije vier jaar hield Karin Robert in de gemeenteraad, telkens in april, een pleidooi voor het plaatsen van een regenboogbank in het Minnewaterpark.

Dit park werd opnieuw aangelegd en op zaterdag 20 april ’24 officieel heropend.

Ze deed haar interpellaties telkens in aanloop van 17 mei IDAHOT dag = Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie. En dit om naast het regenboogzebrapad aan de Bloedput en de regenboogzebrapaden in Sport Vlaanderen een zichtbaar én permanent regenboogelement te hebben. Ook in het recente regenboogplan van onze stad wordt verwezen naar de uitvoering en plaatsing van een regenboogbank.

Bij de laatste interpellatie van vorig jaar april '23 gaf de burgemeester definitief zijn zegen over dit voorstel. De locatie van het Minnewaterpark in het hart van onze stad is een mooie aanvullende locatie om een dergelijk zichtbaarheidselement te vestigen.

De planning voor het plaatsen van deze bank zou gebeuren als de heraanleg van het park is afgerond.  Nu de werken voor de heraanleg zijn afgerond en het park officiëel is heropend vraagt Groen wat de stand van zaken is ivm het uitwerken en plaatsen van de regenboogbank. Er zou na de zomer van vorig jaar een concreet voorstel aan het college worden gedaan voor de plaatsing van de bank in het Minnewaterpark. Graag een update dus.

Groen is heel blij met deze op til zijnde realisatiich goed voelt, waar dialoog en verbinding tussen mensen verder versterkt moeten worden.

Concreet:

  • - Wanneer wordt de Regenboogbank geplaatst?
  • - Wie zorgt hiervoor? Welke stadsdienst? In samenwerking met...?
  • - Waar zou de Regenboogbank worden geplaatst? Locatie Minnewaterpark
  • - Voorstel: Op 29 augustus 2024 is het precies 50 jaar geleden dat de stad het Minnewaterpark heeft aangekocht. Een mooi voorstel en streefdatum om dan de Regenboogbank te plaatsen?

Karin Robert
Gemeenteraadslid