Hoe zal Brugge de betonstop aanpakken?

24 Maart 2024

Hoe zal Brugge de betonstop aanpakken?

Groen Brugge roept op tot actie in het kader van de Vlaamse Betonstop, zoals uiteengezet in het Vlaams Betonrapport. Dit rapport toont aan dat Vlaanderen momenteel een verhardingsgraad van 15 procent heeft, wat moet dalen volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

Met nog 15 jaar te gaan voor een ander beleid, ligt de verhardingsgraad van Brugge echter op 28.8, ruim boven het Vlaamse gemiddelde, met een verhardingssnelheid van 684,2 m² per dag. In de gemeenteraad van 25 maart zal ons gemeenteraadslid Andries Neirynck het Brugs stadsbestuur hierover interpelleren.

Het is duidelijk dat een andere aanpak nodig is, in lijn met het Brugse Klimaatplan. Andries wijst op voorbeelden zoals Fluvius en Pattyn Packaging Lines, die in de hoogte bouwen in plaats van horizontaal uit te breiden. Brouwerij De Halve Maan en de grafische groep Vandenbroele tonen hetzelfde in het Waggelwater. Met toenemende leegstand van kantoorgebouwen, zoals die van FOD Financiën in de Vincke-Dujardinstraat, en de verschuiving naar telewerk, is het tijd voor concrete actie.

De vragen die Andries aan het college stelt zijn:

  • Neemt het college het Vlaamse Betonrapport mee in hun huidige beleidsplan en zullen ze dit doen in toekomstige beleidsplannen?
  • Is het college bereid om in gebieden zoals de Dudzeelse polder, Blankenbergse Steenweg, De Spie en de Chartreuse minder of helemaal niet meer te verharden?
  • Wordt er werk gemaakt van de grote leegstand van kantoorgebouwen en industriegebouwen, eventueel in samenwerking met WVI en VOKA?

Groen Brugge dringt aan op concrete maatregelen om de verharding in Brugge terug te dringen en een groenere toekomst te verzekeren.

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid