Raf Reuse

Lijsttrekker

Marleen Ryelandt

Fractieleidster  

Gerda Schotte

Provincieraadslid

Charlotte Storme

Gemeenteraadslid

Lieven Van Eenoo

Ondervoorzitter, dienstdoend voorzitter

Andries Neirynck

Penningmeester

Paul Verté

Campagneleider

Alex Verstringe

Bestuurslid

Bart Sarazijn

Bestuurslid

Erik Ver Eecke

Bestuurslid

Janos Braem

Bestuurslid

Karin Robert

Bestuurslid

Katrien Cattoor

Bestuurslid

Paul Debaenst

Bestuurslid

Trui Driesens

Bestuurslid