Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk Brugge

25 Februari 2024

Het nieuwe openbaar vervoersnetwerk Brugge

Op 6 januari is het nieuwe openbaar vervoersnetwerk in voege gegaan. Er werden lichte aanpassingen gevoerd en ook het flexvervoer werd ingevoerd.

Er zijn ondertussen ook enkele aanpassingen gebeurd, waaronder het verleggen van lijn 3. Hierdoor is er een overlap tussen lijn 3 en 4, maar geen halte om effectief tussen de twee lijnen over te stappen. Een gemiste kans.

Daarnaast werden er ook extra flexhaltes ingevoerd. Maar de inrichting  van die flexhaltes was opvallend. In een omtrek van 1 km rond de reguliere haltes komen geen flexhaltes. Uit het dossier: “Voor de dekkingsanalyse is een buffer van 1 km getrokken rond vaste lijnen en een eerste selectie van de mobipunten. Haltes die meer dan 200 gebruikers kenden op jaarbasis worden behouden.”

Mensen die minder dan 1 km van een halte ook niet bediend worden met een flexbus, zoals te lezen staat in documenten van VVR Brugge.

Blijkbaar komt de 1 km regel vanuit het idee dat je maar 1 km mag wandelen over je volledige traject. Een nobel streven, ware het niet dat dit helemaal niet gehaald wordt.

Er is een groep Bruggelingen die 92 trajecten heeft uitgeprobeerd, blijkt dat in 16 % van de gevallen de 1 km afstand al overschreden is op het volledige traject. Zo heb ik enkele routes uitgetest met de routeplanner en kom je al snel op grote afstanden uit.

  • OLVH Brugge – Howest campus Sint-Jorisstraat: Snelste traject is 1,4 km wandelen. Opvallend: een van de voorgestelde routes duurde 54 minuten, waarvan 6 minuten effectieve bustijd. 
  • Nieuwe Gentweg – Centrale begraafplaats: 1,1 km wandelen op snelste traject.
  • Wittemolenstraat Sint-Michiels – Volkskundemuseum: 1,7 km wandelen.

Dit zijn telkens trajecten waar de flexbus niet voorgesteld wordt, omdat de 1 km grens niet overschreven wordt tussen begin- of eindbestemming en de halte. Maar de combinatie van lijnen zorgt wel voor een hoge wandelafstand.

Jammer genoeg zit in elk van de genoemde trajecten een locatie in de binnenstad, ons stadscentrum met zijn meer dan 20 000 inwoners en duizenden toeristische attracties, cafés, musea…

Ik wil hier ook nog even aanstippen dat de centrumshuttle deels een oplossing biedt, MAAR

  1. Deze zit niet in de routeplanner van De Lijn
  2. Deze biedt geen oplossing in de wijk Sint-Anna
  3. Deze rijdt maar van 7u tot 19u

Ik vond het dan ook tijd om eens te horen hoe het stadsbestuur het huidige openbaar vervoersplan evalueert:

  • Verloopt het reserveren van de flexbus vlot? Zijn er voldoende flexbussen voorhanden?
  • Kan er geen halte in de Sint-Kruisstraat ingericht worden om overstappen daar tussen lijn 3 en 4 mogelijk te maken? Is mijn vraag van op het algemeen berek in november bekeken?
  • Hoe is die 1 km regel vastgelegd? Door administratie? Door de Vlaamse Overheid? Waarom zijn er toch zo snel veel trajecten vast te stellen waar meer dan 1 km moet gewandeld worden?
  • Ziet De Lijn stilletjes aan het nut in van het integreren van de centrumshuttle in haar eigen werking?

Janos Braem,
Gemeenteraadslid