Renovatie Poortersloge

25 Februari 2024

Renovatie Poortersloge

6 jaar nadat we vanuit de oppositie de verkoop van de Joseph Ryelandtzaal, de kleinste Brugse cultuurtempel, aan een projectontwikkelaar konden voorkomen, zijn we blij dat het schepencollege tot dezelfde inzichten kwam i.v.m. de iconische Poortersloge.

Goed dat het schepencollege tot het inzicht gekomen is dat dit prachtig gebouw in stadsbezit moet blijven. Zo is er in de toekomst voor nogal wat Brugs talent kans om te exposeren in deze historische site en kan dit gebouw verder gebruikt worden als uitvalsbasis voor ondermeer de Triënnale. De expo Kwart voor Nacht toont alvast wat het potentieel is van dit gebouw, een aanrader voor wie deze nog niet bezocht. Ook de tijdelijke cinema is een aanrader.

In verband met de toekomstige verbouwing en  restauratie van dit gebouw enkel vragen:

  • Ligt er een timing vast voor een toekomstige verbouwing?
  • Is Vlaanderen aangesproken voor een restauratiesubsidie?
  • Vormt het asbest momenteel al een probleem?
  • Wordt alle asbest in de toekomst verwijderd?
  • Er zou sprake zijn van stabiliteitsproblemen, hoe urgent is dit?

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid