Zwitserse luchtkastelen in Brussel en Brugge

27 Juni 2013

Een schimmige Zwitserse investeringsmaatschappij houdt al jaren lokale besturen in Brussel en Brugge aan het lijntje. Groen en Ecolo doorprikken de ballon. Ze vragen onteigening en een nuttige herbestemming. In 2007 kocht een Zwitserse investeringsgroep twee sites, het Gésuklooster in Sint-Joost-ten-Node en de Weylerkazerne in Brugge, met de bedoeling er luxehotels van te maken. Meermaals werden grootse plannen voorgesteld. Zes jaar later is er echter nog steeds geen sprake van toegekende bouwvergunningen laat staan van werken, noch in Sint-Joost noch in Brugge. Jarenlang werden lokale politici en buurtbewoners bij de neus genomen. Wellicht maakten de mooie beloftes van jobs en inkomsten voor de gemeentekas onze mandatarissen blind voor wat ordinaire vastgoedspeculatie lijkt te zijn. “Uit artikels in de Zwitsere pers blijkt dat de Zwitserse groep Rosebud Heritage en de aanverwante Luxemburgse holding Rosebud Hotels Holding niet aan hun proefstuk toe zijn.” zo stelt Ecolo-Groenraadslid Frederic Roekens uit Sint-Joost-ten-Node. “Zo kocht de groep in 2002 vijf hotels verspreid over Zwitserland om ze nadien alle te verkopen. In bepaalde gevallen na jarenlange leegstand en loze beloftes van dure renovaties.” “Het bedrijf blijkt dus niet echt geïnteresseerd te zijn in het uitbaten van hotels wel in het kopen en doorverkopen van gebouwen met heel wat meerwinst.”zo stelt Groen raadslid Sammy Roelant uit Brugge “Dat deze gebouwen jarenlang leegstaan of dat daarbij huisvesting verloren gaat is blijkbaar geen bezwaar.” Ook lijkt de oorsprong van het geld van de investeerders niet geheel helder. Zo spreken bronnen van een dubieuze Franse bankier François ROUGE die in de gevangenis belandde en van geld uit Qatar. Dit scenario van leegstand en gebroken beloftes blijkt zich ook in ons land te herhalen. Ondertussen blijkt het Zwitserse Rosebud Heritage sinds eind 2012 in vereffening te zijn geplaatst en verkeren de Zwitsers in een juridisch dispuut met hun Belgische partner, Building & Engineering uit Deerlijk dat eveneens in slechte papieren verkeert. Hoe moet het nu verder ? Groen Brugge en Ecolo-groen Sint-Joost zien geen heil meer in het loze beloftes van de Zwitserse vastgoedspeculanten van Rosebud Heritage. “Het lijkt duidelijk dat deze investeerders niet de bedoeling hebben om een duurzaam hotelproject uit te baten maar wel om hun investeringen mits toegekende bouwvergunningen financieel nog interessanter te maken om ze nadien met veel meerwinst trachten te verkopen.” aldus nog Frederic RoekensEcolo-Groen Sint-Joost-ten-Node en Groen Brugge vragen dringend de onteigening van beide gebouwen. “Verdere schijnmaneuvers van de eigenaars zijn uit den boze. De beide gebouwen moeten een nuttige invulling krijgen voor de gemeenschap,” stelt Sammy Roelant. De woningnood in het Brussels gewest is enorm, net als de nood aan betaalbare woningen in Brugge. “Waarom voor Gésu niet met de gemeente en het Brussels Gewest ijveren voor een gemengde woonproject met middenklassewoningen, sociale woningen, handel, horeca en een culturele functie?” aldus Frederic Roekens “In afwachting moeten de leefomstandigheden van de huidige bewoners van het Gesuklooster worden verbeterd en moet voor er werken van start gaan worden begonnen met een begeleiding naar een nieuwe woning.” “Voor de Weylerkazerne verwijzen wij naar het plan van Groen Brugge om hier starterswoningen te creëren. Reeds in 2009, toen wij er een kraakactie voerden, wilden wij dat er woningen zouden komen voor jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen.” aldus Sammy Roelant “Nu het beleidsprogramma van het Brugse bestuur ons idee voor starterswoningen overnam, kunnen ze meteen de daad bij het woord voegen.” Lees hier de volledige historiek over het Gésuklooster in Sint-Joost-ten-Node en de Weylerkazerne in Brugge: http://www.groenbrugge.be/nl/hidden/luchtkastelen