Zeebrugge wordt traag gewurgd

06 Mei 2013

Wie door de verschillende wijken van Zeebrugge wandelt ziet snel dat deze gemeente snel achteruit boert. Steeds meer woningen komen leeg te staan, winkeliers vertekken en de inwoners kijken ongerust naar de toekomst, onwetend over wat die zal brengen. Het tij moet nu gekeerd worden: ook de Zeebruggelingen verdienen een leefbare woonomgeving.Om meer zee in land te brengen worden ingrijpende werken voorzien in de haven van Zeebrugge. Nieuwe sluis, open getijdenzone, reconversie oude dokken, nieuwe NX en tram ondergronds. Het beruchte SHIP-dossier. "Er zijn heel wat plannen voor de haven, het ene al ambitieuzer dan het andere, maar nog nooit werd er werk gemaakt van een masterplan voor de haven," zegt Johan Mistiaen van leefbare Polderdorpen, " zo is het onmogelijk te zien of alle plannen wel samen realiseerbaar zijn. Bij sommige van de keuzes zijn heel wat vraagtekens te plaatsen."Daarnaast informeert men de betrokken bewoners te weinig over de toestand tijdens de werken en de invulling na de werken. Naast dit project bedreigt Elia ook nog eens de Stationswijk en de Strandwijk met hun "Stevin"-project. Twee supergrote centrales in de achtertuin van deze wijken. Wanneer er niet dringend iets gedaan wordt mag men deze twee wijken afschrijven en is het misschien gedaan met een strand in Brugge.Groen Brugge vind dat de elektrische hoogspanningscentrale (100m lang, 50 meter breed, 30 meter hoog) thuis hoort op industrieterrein en niet langs de Kustlaan op nauwelijks 250 meter van het strand. De Spie is hiervoor een betere locatie. "Als er 50 kilometer leiding onder de zeebodem kan gefinancierd worden, is het niet zo'n grote extra investering om de leiding ondergronds enkele kilometer landinwaarts door te trekken, zeker niet bij laagspanning," stelt Sammy Roelant.Groen vind dat de betrokken bewoners tijdens de werken voldoende moeten worden ingelicht met alle informatie. "Tevens moeten deze bewoners tijdens de werken voorkeursbehandelingen en voordelen krijgen. Die inwoners gaan enkele jaren aan werfwonen moeten doen, en daar moeten duidelijke afspraken rond gemaakt worden," zo zegt Johan Mistiaen nog.Groen vind het van zeer groot belang dat nu reeds een invulling wordt gedaan naar het uitzicht van de Stationswijk na de werken. Op twee van de vier rijvakken van de Kustlaan kan bebouwing komen om de verbinding van de Stationswijk met de Strandwijk te realiseren. Dit via een groene promenade op de twee overige verkeersvrij geworden rijvakken. Ook moeten de twee driehoeken (militair domein) een groene buffer worden tussen haven en wonen en aansluiten met het Zeebos in Blankenberge."In ieder geval moet er een einde komen aan de onduidelijkheid. Wij hebben de indruk dat het havenbestuur niet eerlijk is over de toekomst. Zien zij nog wel een toekomst voor Zeebrugge als leefbare gemeente? We hebben de indruk van niet, maar het ontbreekt hen ofwel aan moed om dit te zeggen aan de bewoners ofwel rekent het bestuur erop dat de sluipende wurging, de trage ontvolking van Zeebrugge zal zorgen voor goedkopere onteigeningen in latere fases van de havenontwikkeling,"aldus Sammy Roelant. "Groen Brugge vindt dat er niet op een dergelijke manier met mensen kan worden omgesprongen. De mensen komen voor de winst en zijn verdienen duidelijkheid en een goede leefomgeving."Johan Mistiaen, leebare polderdorpen, kandidaat GroenSammy Roelant, lijsttrekker Groen