Wijkoverleg in verband met de Vijversdreef

25 April 2021

Wijkoverleg in verband met de Vijversdreef

Stad organiseert inspraakmoment met de volledige wijk om het verkeer in de Vijversdreef aan te pakken. Groen-gemeenteraadslid Karin Robert is tevreden dat haar voorstel wordtuitgevoerd.

De inwoners van de Vijversdreef te Male, Sint-Kruis, kregen in januari ll. een brief in hun brievenbus met een voorstel tot een infrastructurele ingreep op het kruispunt met de Maalse Steenweg. De bevraging werd niet alleen door de inwoners van de Vijversdreef ingevuld,maar ook door heel wat bewoners uit de wijk.

“Dat het nodig is om de vele verkeersbewegingen in de Vijversdreef aan te pakken staat buiten kijf”.  Er zijn op dit ogenblik nog steeds werken bezig door Fluvius, aan het begin van de Maalse Steenweg, waardoor er veel minder inkomend verkeer is. Mochten deze werken er blijvend zijn, zouden de inwoners van de Vijversdreef heel blij zijn”

Omwille van de kritiek op de aanpak van de stad die de brief enkel richtte aan de bewoners van de Vijversdreef en ook de verhoogde verkeersdruk die de ingreep met zich kan meebrengen op de omliggende straten, deed ik een oproep in de gemeenteraad van eind januari 2021 om de vele verkeersbewegingen in de Vijversdreef aan te pakken, maar ook om een buurtvergadering te houden met inspraak van de volledige wijk. Dit om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor een aanpak van de mobiliteit in de Vijversdreef.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 2 april 2021 ll. om voorlopig geen infrastructurele aanpassingen uit te voeren en liet dit ook weten aan de bewoners van de Vijversdreef. Er wordt, zodra de coronamaatregelen dit toelaten, een inspraakmoment georganiseerd met alle bewoners van de wijk. En dit om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt die door het grootste deel van de wijk gedragen wordt. 

"Ik ben verheugd dat mijn voorstel uitgevoerd wordt. Aanpassingen in de mobiliteit worden best breed gedragen. Ik zou het stadsbestuur echter aansporen om niet te lang te wachten hiermee. In deze coronatijden kan men een inspraakmoment ook digitaal organiseren of waarom niet op één van de pleintjes in de Vijversdreef zelf: buiten én corona-proof. ;-)"

Karin Robert
Gemeenteraadslid