Wat met Interbad na het vertrek van Stad Damme?

25 September 2022

Wat met Interbad na het vertrek van Stad Damme?

Op 9 september verscheen in de pers (Krant van West-Vlaanderen) dat stad Damme na bijna 50 jaar uit het intercommunaal zwembad Interbad stapt. Als reden vermeldt stad Damme de extra 2,1 miljoen euro die Brugge en TMVH bovenop het oorspronkelijke investeringsbudget willen investeren om de noodzakelijke werken aan het zwembad uit te voeren.

Hierbij 3 vragen:

  • Wat is hiervan de financiële impact voor Brugge betreffende de geplande investeringen?
  • Wat zal de impact zijn op de tarieven om te zwemmen in Interbad?
  • Heeft dit een impact op een eventuele fusie met Damme in de toekomst?

Katrien Cattoor,
Gemeenteraadslid