Walstroom in de haven Brugge/Zeebrugge.

28 Januari 2024

Walstroom in de haven Brugge/Zeebrugge.

In het kader van walstroomvoorziening in de haven Brugge/Zeebrugge is Groen Brugge van mening dat we maximaal hierop moeten inzetten om de uitstoot in de haven maximaal te beperken.

Dit staat ook in het beleidsplan, maar we kregen graag een stand van zaken op vandaag.

Een aantal vragen:

  • Kan u ons verder een volledig overzicht geven van de stand van zaken in de haven Brugge/Zeebrugge, d.w.z. per kaainummer aanduiden of er al dan niet een walstroomvoorziening aanwezig is;
  • indien niet aanwezig; dan graag aanduiden tegen welke datum die walstroomvoorziening gepland is.
  • Vanaf wanneer zal er waterstof beschikbaar zijn voor bevoorrading van schepen en industrie?
  • Plaatsing windmolens op het westelijke gedeelte van de haven, graag een stand van zake

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid