Waarom een veggiedag belangrijk is

18 Juni 2013

Verontwaardiging alom vandaag in Brugge. "Groen wil vegetarische maaltijden verplichten", bloklettert Het Nieuwsblad. OCMW-voorzitter Dirk De Fauw vindt het voorstel van Groen voor een veggiedag voor de OCMW-centra en thuisbedeling onrealistisch en ketste het daarom af. "Een verplichte vegetarische dag willen wij de oudere bewoners niet aandoen", zo luidt het. Uiteraard deden we een boel andere voorstellen. De Fauw koos er deze uit wetende dat het voor enige opschudding zou kunnen zorgen, en zo als bliksemafleider zou werken om de aandacht af te leiden van onze verzuchtingen rond het te magere beleidsplan en de ondemocratische manier van werken. Lees hier ons verhaal. Maar goed, een veggiedag dus. In het belachelijke getrokken in de media, maar volgens ons toch belangrijk. Waarom? Er zijn verschillende redenen om wat minder vlees te eten: je gezondheid, dierenliefde, je medemens, het milieu. Maar laten we even focussen op het probleem van de klimaatopwarming. Het klimaat warmt op en dat wordt veroorzaakt door de mens. Daarover is de wetenschap het eens. Tot nu toe wordt er véél te weinig politieke actie ondernomen om het probleem aan te pakken. We stevenen af op een globale opwarming van 4 graden, wat desastreuze gevolgen heeft voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen. We zijn verslaafd aan onze luxe, en daar maakt onze vleesconsumptie deel van uit. Het idee van een dag zonder vlees doet al veel Vlamingen huiveren, terwijl een goed bereide vleesloze maaltijd minstens even lekker en voedzaam is. De vleesindustrie draagt nochtans een zware verantwoordelijkheid wat de klimaatopwarming betreft. Er is niet alleen de uitstoot van CO2 door transport en productie van veevoeders en het vlees zelf, de dieren zelf stoten ook methaangas uit. Dit broeikasgas maakt 20% uit van de gassen die de klimaatopwarming veroorzaken (CO2: 64%). Het Amazonewoud wordt verminkt om sojaplantages aan te leggen die als veevoeder geïmporteerd worden, wat ook nog eens negatieve gevolgen heeft voor de opname van CO2 uit de atmosfeer. Alle politieke partijen behalve Groen zien nog steeds de ernst van het klimaatprobleem niet voldoende in, of waarschijnlijker: durven de maatregelen die broodnodig zijn niet nemen uit angst stemmen te verliezen. Dat is gewoonweg misdadig. De tijd dringt. Het is niet meer vijf voor twaalf, het is twaalf uur. Via het Brugse OCMW wil Groen hun verantwoordelijkheid opnemen; het invoeren van een veggiedag is daar één stapje in. Door de mensen die genieten van de maaltijden die door het OCMW bereid worden kennis te laten maken met lékker vegetarisch eten, kunnen we een evolutie in gang zetten naar een lagere vleesconsumptie. Die mensen, die zich vaak geen idee kunnen vormen van wat een vegetarische maaltijd precies is, zullen er niet uit eigen beweging voor kiezen, daar moeten we realistisch in zijn. Enkelen misschien, maar daarmee bereiken we niet het effect dat nodig is. We willen namelijk een stap zetten naar het terugdringen van de klimaatopwarming. Dat kan volgens ons enkel door op een veggiedag enkel de keuze aan te bieden tussen enkele vleesloze gerechten. Want ja: vegetarisch is véél meer dan tofu en sla (EVA heeft een uitgebreid aanbod vegetarische recepten op hun website). Heeft zo'n kleine lokale maatregel dan enig effect op het gigantische globale klimaatprobleem? Op zich niet, maar wij zijn van het principe "think global, act local". Hoe meer steden wereldwijd een veggiedag organiseren, hoe groter het effect. Hoe meer steden een voorbeeld stellen, hoe meer andere steden zullen beseffen dat ze niet kunnen achterblijven. Brugge is trouwens al een achterblijver: Gent, Brussel, Mechelen, Oostende, Hasselt, Sint-Niklaas en Eupen doen al jaren mee met Donderdag Veggiedag. Wat het klimaatprobleem betreft is niets doen geen optie. Brugge heeft een inhaalbeweging te maken.  Lees meer over de voordelen van vegetarisme op de website van EVA, de organisatie die vegetarisme in Vlaanderen op de (menu)kaart zet.