Voorstelling zichtbare plaatsen Groen Brugge gemeenteraadsverkiezingen 2018

21 Oktober 2017

Lijsttrekker Raf Reuse   Ik heb de eer om de lijst van Groen te trekken! Als nieuweling neem ik het op tegen de gevestigde waarden van de traditionele partijen.  Als jongste lijsttrekker wil ik meer dan ooit jongeren bereiken én betrekken bij onze campagne. En dat doen we met een super ambitieus verkiezingsprogramma, om Brugge écht te veranderen. Ik wil mij inzetten voor een doortastend klimaatbeleid. We moeten nog meer inzetten op duurzame energie. Ook democratie en participatie vind ik een erg belangrijk thema. De tijd dat een paar beroepspolitici over alles beslisten, is voorbij. We moeten ook aan burgers verantwoordelijkheid durven geven. 2de plaats Marleen  Ryelandt Huidige fractieleidster De kogel is door de kerk; een jongere als lijsttrekker,  los van de oude politieke cultuur en verjonging in het politieke landschap, waar inhoud voorop staat !Voluit kiezen voor een doortastend parkeerbeleid en mobiliteitsbeleid, Brugge wordt een echte fietsstad, alwaar het aangenaam is om te wonen. We zetten volop in op kleine busjes, een ringbus, goed gekozen randparkings en vanaf de randparkings een goed openbaar vervoer  naar de binnenstad.Er moeten de eerstkomende maanden en jaren duidelijke keuzes gemaakt worden op het vlak van ruimtelijk beleid. Grote dossiers dienen zich één na één aan. De herneming van het GRUP Brugge is er één van..We mogen ook de randgemeenten niet vergeten. Ook de Zeebruggenaren, hebben recht op woonkwaliteit, zonder langs alle kanten opgeslokt te worden door de haven.Ik zou zeggen; veel werk aan de winkel. Maar we zijn er klaar voor ! 3de plaats Janos Braem   Ik ben Janos Braem, leerkracht fysica, aardrijkskunde en wiskunde in Immaculata secundair Brugge. Ik ben ook zeer actief bij Kazou Brugge. Als politicus in Brugge wil ik focussen op eerlijkheid, inwoners voorbereiden voor de uitdagingen die ons morgen te wachten staan. Zelf denk ik dan direct aan twee zaken. We moeten ten eerste ervoor zorgen dat er meer mensen kunnen wonen dicht bij steden en dicht bij elkaar met openheid naar cohousen, roofsharen, autodelen, ... Ten tweede vind ik het belangrijk dat er genoeg aandacht is voor het stimuleren van de biodiversiteit en behouden/uitbreiden van de groene open ruimte. 4de plaats Karin Robert 'Vol nieuwe energie, nog meer enthousiasme en een grote gedrevenheid werk ik graag samen met onze Groen Brugse ploeg aan een stevig lokaal programma waarbij  we jullie nodig hebben.  Ik kom graag  op voor 'een nieuwe politiek' die dicht bij de mensen staat.  Als leerkracht vind ik participatie ook erg belangrijk. Ik geef les in de lagere school van het Sint-Andreasinstituut te Brugge.In Brugge wil ik graag meewerken aan meer 'leef'kwaliteit. En er is nog heel veel werk.  Ik denk aan armoedebestrijding, de jongerenvlucht, mobiliteit met accent op voetganger en fietser, ruimtelijke ordening,....,  de zorg voor elkaar! Inzet, samenwerking en dialoog zijn hierbij prioritair en voor mij ook steeds inspirerende houdingen geweest toen ik OCMW raadslid was in 2013.  Doe mee met ons en ga voor een Groen-er kwaliteitsvolle stad!'   5de plaats Andries Neirynck Ik ben Voorzitter Groen Brugge, Voorzitter Bloemendaele Comité, oud-Voorzitter Scoutsgroep SavioOp mijn to do lijst staan heel wat fietsvriendelijke projecten, zoals het realiseren van  fietscorridors, fietstunnels en –bruggen, maar evengoed fietspaden ipv slechtwerkende fietssuggestiestroken.Dagjestoeristen verzamel je best op  randparkings. Je brengt ze naar de binnenstad met vlotte shuttles. Bovendien krijgt de Bruggeling zo meer parkeerplaats in zijn eigen buurt.In het project van Stadsvaart moet gekozen worden voor het maximaal bewaren van het Brugse Erfgoed. Voor de ontsluiting van Zeebrugge moet gekozen worden voor het spoor met de volledige aanleg van het derde spoor tussen Brugge en de bocht van Ter Doest en de kustvaart. Een nieuwe zeesluis moet er komen naast de Vandammesluis, hierbij moet maximaal ingezet worden op het versterken en versmelten van de verschillende woonwijken. Lijstduwer Charlotte Storme De lijst afsluiten, klinkt een beetje als ‘er moet iemand de laatste zijn’ en ‘de laatste doet de deur dicht’. Niet zo bij mij. Na 15 jaar in de Brugse politiek maak ik bewust plaats voor nieuw politiek talent, en tegelijk draag ik er straks, als campagneleider, zorg voor dat de deur net open staat. Naast 47 kandidaten zijn er immers nog ontelbaar veel andere mensen bereid tot communicatie en het verbinden van mensen, het uitdragen van ons politiek verhaal dat staat voor een andere politiek en een ander beleid dat op alle vlakken menselijker, eerlijker en gezonder is. Jij toch ook!?