Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

06 Mei 2013

Het is eigenlijk simpel: mits de nodige openheid van geest en overleg met alle betrokken partijen, zou Club Brugge vandaag al in een vernieuwd Jan Breydelstadion kunnen spelen. Zelfs een totaal nieuw Jan Breydel zou al klaar zijn. De Vlaamse regering heeft geknoeid in dit dossier, en geen klein beetje. Ook de verdere industriële ontwikkeling van het Brugse zou niet vertraagd zijn. De schorsing van drie deelgebieden uit het GRUP door de Raad van State had nooit moeten gebeuren. Dat is de feitelijke conclusie uit de uitspraak van de Raad van State inzake het GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, en zeker voor het deelgebied Chartreuse. Net door het ontbreken van een deugdelijke motivatie voor die ene locatie heeft de Raad van State nu de beslissing van de Vlaamse Regering geschorst. Noem het maar het halsstarrig en eenzijdig vasthouden aan de optie Chartreuse. “Ik ben ervan overtuigd dat Club Brugge nood heeft aan en recht heeft op een eigentijdser en groter stadion, maar niet ten koste van de leefbaarheid in de groene zuidrand van de stad. Ik betreur dan ook dat het stadiondossier nu wederom op de lange baan geschoven wordt, net door de koppigheid van de Vlaamse Regering, die blind blijft voor de modernisering van het Jan Breydelstadion”, aldus Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen!. De klagende partijen krijgen steevast de zwartepiet doorgeschoven wanneer Club Brugge zijn stadionplannen andermaal moet opbergen, zelfs nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de klachten zeer terecht waren. “De uitspraak van vorige week is echter geen bevestiging van een NIMBY-klacht, het is een duidelijk terugfluiten van een overheid die op eigengereide en blinde manier zijn wil doordrukt en niet openstaat voor alternatieven”, aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge. Het is merkwaardig dat de Vlaamse regering bij monde van minister maar ook ex-VOKA-baas Philippe Muyters het huidige project op de Chartreuse blijft verdedigen. “Daaraan zie je waar deze Vlaamse regering haar prioriteiten legt”, aldus Bart Caron, “en dat is zeker niet de zorg voor natuur en open ruimte, en evenmin de leefbaarheid van de kleinhandel in het stadscentrum”. Muyters stelde in het Vlaams parlement dat hij de uitspraak van de Raad van State kan pareren door de keuze voor de Chartreuse beter te motiveren. Waarom is er dan een Milieu-effecten-rapport gemaakt dat heel duidelijk de Chartreuse als de minst geschikte locatie beoordeelde? Wil Muyters de rechtsregels met twee benen vooruit tackelen? Daar krijgt hij in het voetbal een rode kaart en een lange schorsing voor.   “Niet enkel zorgt die beslissing voor een verdere vertraging in het stadiondossier, maar bovendien houdt Muyters zo de ontwikkeling tegen van bedrijvenzones in de Spie en langs de Blankenbergsesteenweg. Vreemd dat Voka klaagt over de Raad van State maar niet over haar eigen minister, die nochtans, door te beslissen pro Jan Breydel, direct de schorsingen voor de bedrijventerreinen zou kunnen opheffen ”, aldus Sammy Roelant. Trouwens, niet enkel de Vlaamse regering heeft hier boter op haar hoofd. Het was burgemeester Moenaert die indertijd in de gemeenteraad onverwacht en onvoorbereid de piste Chartreuse lanceerde. Het was RESOC, onder deputé Dirk De Fauw, dat  het project concreet uitwerkte. Die uitwerking was ondermaats, en kreeg vernietigende kritiek op het vlak van mobiliteit, financiële onderbouw en de watertoets. Nu verrast zijn, en de zwarte Piet enkel doorschuiven naar de Vlaamse regering is hypocriet en een onderschatting van het geheugen en beoordelingsvermogen van de burger.