Maak van 8 mei opnieuw een feestdag!

29 Mei 2023

Maak van 8 mei opnieuw een feestdag!

Tot 1983 was 8 mei een officiële feestdag in ons land. Op 8 mei 1945 werd bekend dat Nazi-Duitsland zich had overgegeven en kwam er een einde aan WO II in Europa.

Vandaag is het meer dan ooit nodig om die historische dag te herdenken. Opkomen voor vrede en verdraagzaamheid en het vieren van onze vrijheid blijft belangrijk. De 8 mei coalitie wil van 8 mei terug een officiële feestdag maken. Zelfs al is 8 mei dit jaar voorbij, er komen nog 8 mei dagen aan. Raadslid Roose interpelleerde eerder dit jaar, in februari ll nog, over ondersteuning van de stad voor dit initiatief, subsidiëring van initiatieven en straatnamen, of pleinen die historisch gezien gelinkt kunnen worden toekennen aan deze datum. Een waardevolle interpellatie. Ons voorstel is hier om als stad zelf meer initiatief te nemen om de gevolgen van fascisme te herdenken en vrijheid,vrede,verdraagzaamheid te vieren.
Daarom volgende vraag in verband met 8 mei vieringen:

  • Hoe staat ons stadsbestuur tegenover 8 mei als officiële feestdag?

En volgende voorstellen naar volgende jaren toe :

  • Brugge voert een 8-mei herdenkingscheque in. Verenigingen of burgers die een feestelijk evenement willen organiseren ter herdenking van V-day, en ter ere van onze vrijheid, vrede en verdraagzaamheid kunnen hier aanspraak op maken. De stad werkt een reglement uit zodat hier  zeker vanaf volgend jaar gebruik van kan gemaakt worden.
  • Brugge geeft verder zichtbaarheid aan struikelstenen – ontwerper Gunter Demnig (Zoals de struikelsteen in de August Derrestraat 47 te Assebroek voor Mathieu Hinoul – 8 november ‘22) en gebouwen die tijdens de laatste wereldoorlog (WO II) dienst deden als verzetshuis (inwoners in het verzet)  Info onder andere te vinden op de volgende website: http://vopgv-brugge.com/het-verzet/verzetsgroeperingen-brugge Bijvoorbeeld  G. en A. Crevits, Lissewege, verzetsleden. (info via ‘Helden van het verzet’, FB pagina)  Nu wordt de uitbouw van dit initiatief gedragen door Avansa Brugge die deze struikelstenen financieel wil realiseren via crowdfunding. Kan Brugge dit initiatief in verband met de struikelstenen ook financiëel mee ondersteunen?
  • Brugge richt opnieuw een vredesfietstocht/wandeling voor verdraagzaamheid in en geeft hierbij zichtbaarheid en duiding rond de struikelstenen, gebouwen langs de weg (zie voorstel hierboven).  Op de website van Visit Bruges wordt verwezen naar een soortgelijke wandeling: ‘De tweede wereldoorlog in Brugge’ met start aan de Smedenpoort en onderweg meer over de chaos in mei '40, het verzet en de collaboratie, het gewone leven in tijden van schaarste, de intocht van de Canadezen. . Echter deze wandeling dateert van 11 mei 2019.  Een update is nodig.
  • In Antwerpen was er rond het thema ‘Vrij op 8 mei’ op 8 mei ’23 een cultureel programma in een 10 tal theaters rond de herdenking van de verzetshelden tijdens WO II en de herdenking van de bevrijding van de Duitse bezetting. Wordt in Brugge hier ook aandacht besteed in onze theaters als culturele herdenking?  Antwerpen en zijn Bourlaschouwburg is dit jaar de trekker. Volgend jaar kan onze stadsschouwburg in Brugge niet nablijven.

Zie hiervoor https://toneelhuis.be/nl/programma/vrij-op-8-mei/

Er waren een 2-tal herdenkingsplechtigheden op 8 mei: in de Rijksmiddenschool en aan het station, te Brugge, (uitnodiging gemeenteraad?) een organisatie in De Snuffel met een lezing, film en een muziekoptreden. Een aanzet is het alvast. 22 september is er een verzetscafé in Brugge in De Brug, een vertelavond met inspirerende verzetsverhalen. Hopelijk wordt dit uitgebreider naar volgende jaren toe en neemt de stad hier extra initiatieven en kunnen zo mijn voorstellen worden meegenomen.

Karin Robert,
Gemeenteraadslid