Verzoekschrift Lappersfort

06 Mei 2013

De essentie van het verzoekschrift en van het antwoord van het college lijkt me de herbestemming van de 4,6 ha KMO zone dat nu nog  voorzien is in het gebied van het Lappersfort.Uit het antwoord van de stad blijkt dat de intentie bestaat om inderdaad deze KMO zone om te vormen naar een groene bestemming.  Ook stelt men dat er dan een compensatie voor 4.6 ha KMO-zone zal moeten worden gezocht.Uiteraard gaan we akkoord met de intentie om het Lappersfort ook voor die 4.6 ha te vrijwaren.Waar we argwanend worden is natuurlijk wat de herbestemming betreft.  De huidige KMO zone is zo goed of niet ontsluitbaar en is zeer waterziek.  Een eventuele exploitatie als KMO zone is eigenlijk zo goed of uitgesloten.Wat niet kan voor ons is nu een goed bereikbaar en niet waterziek nieuw stuk groen als KMO zone te gaan bestemmen.  Of een stukje bos creëren en met dezelfde beslissing een ander stuk bos vernietigen.  Dit kan niet de bedoeling zijn.  U begrijpt dat bij een dergelijke compensatie er alleen maar winst is voor de KMO.  Ik stel dan ook voor dat er bij de zoektocht naar de compensatiezone heel creatief wordt nagedacht.  Zo kan een bestaande zonevreemde KMO zone misschien via deze compensatie geregulariseerd worden?  Op die manier zou er misschien – eindelijk eens – een win/win situatie én voor natuur én voor KMO kunnen ontstaan.Indien we hier de belofte krijgen dat er in die richting zal gewerkt worden en indien de nodige betrokkenheid in deze zoektocht wordt gecreëerd kunnen wij akkoord gaan met dit antwoord.Guido Maertens