Vertrek TP Vision

21 September 2012

Groen Brugge betreurt het vertrek van TP Vision. De verhuis van deze voor 40 jaar vaste waarde in Brugge is een aderlating voor onze stad. Hoewel we begrip hebben voor de keuze om zich te vestigen in een universitaire omgeving, denken we dat Brugge meer kon doen om de vestiging hier te houden. Echter, het stadsbestuur was hopeloos te laat om in actie te schieten wanneer TP Vision aangaf op zoek te gaan naar een nieuwe vestiging. De stad had jaren, al dan niet decennia terug de sterkte van deze vestiging moeten inzien en initiatieven moeten nemen om rondom Phillips/TP Vision een aanvullende economie te organiseren. Blauwe toren had een technologisch onderzoekscentrum kunnen worden. In de plaats daarvan werd het industrieterrein volgestouwd met van alles en nog wat. Winkels voor particulieren zoals Brico Plan-it bijvoorbeeld, horen volgens ons niet thuis op industrieterreinen. Effeciënt gebruik van de schaarse ruimte is voor Groen een prioriteit. Met Groen in het bestuur willen we de huidige economische sterktes van de stad analyseren en die vervolgens uitspelen door bestaande bedrijven/organisaties te helpen samen te werken. Ze moeten alle kansen krijgen om aan kruisbestuiving te doen met de bedoeling innovatie aan te wakkeren. Deze sterktes moeten naar de buitenwereld gepromoot worden zodat bedrijven binnen dezelfde sectoren naar Brugge gelokt worden. De stad moet ook zelf bedrijven aanspreken waarvan het vindt dat ze van toegevoegde waarde kunnen zijn in Brugge. De manier waarop de laatste jaren in Brugge rond gastronomie een dynamiek ontstaan is, is een voorbeeld van hoe het kan. Het is echter één van de vele mogelijkheden die Brugge bezit, maar waarvan onvoldoende gebruik wordt gemaakt. De grafische sector, toerisme, zorg, ... kunnen met een duwtje in de rug ook nog meer in een stroomversnelling komen en richtinggevend worden in het Vlaamse landschap. We zouden Groen niet zijn moesten we de economie niet willen vergroenen. Dat biedt unieke kansen op vlak van innovatie. Een middel dat we hiertoe voorstellen is het oprichten van een fonds voor ecologisch verantwoorde projecten. Daar moeten bedrijven kunnen aankloppen voor een goedkope startlening voor innovatieve eco-projecten. Groen Brugge wil ook de kaart trekken van creatieve starters. Uit recente cijfers van de provincie West-Vlaanderen blijkt Brugge op vlak van infrastructuur voor startende ondernemers een grote achterstand te hebben op Oostende en Kortrijk. Creatieve bedrijfjes brengen leven in de stad. Ze fleuren wijken op met hun originaliteit en zijn vaak verankerd aan de lokale cultuur. Ze kunnen zich vasthechten aan de naam Brugge, die staat voor kwaliteit en goede smaak. Brugge moet dus dringend werk maken van een broedplaats voor creatieve starters: geen duffe kantoortjes op een industrieterrein maar een inspirerende plek in de binnenstad waar ondernemers uit verschillende sectoren aan kruisbestuiving kunnen doen. Dit kan in de vorm van kantoordelen (co-working) en ateliers voor ambachten. Ik ben ervan overtuigd dat Brugge nog steeds een enorm potentieel heeft. Alleen heeft het dringend nood aan een bestuur met een duurzame toekomstvisie. Lees hier ons volledige programmahoofdstuk economie: http://trotsopdetoekomst.be/nl/programma#hoofdstuk5