Vertraging voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge

24 Oktober 2021

Vertraging voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge

Het dossier van de bouw van een nieuwe zeesluis in Zeebrugge ondervindt ernstige vertraging. Er is blijkbaar nog heel veel studiewerk nodig en dat neemt meer tijd in beslag dan initieel was voorzien. Tegelijkertijd benadrukt de Vlaamse overheid dat de bouw van een nieuwe sluis op de reeds bepaalde locatie prioriteit blijft. “Mijns inziens zou Vlaanderen beter gebruik maken van de extra tijd om die keuze te herzien”, zegt Groen-fractieleider Raf Reuse. “Een nieuwe sluis ter hoogte van de huidige Visartsluis scoort nautisch zeer slecht en vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van Zeebrugge. Daarom ijveren wij al jaren dat er een nieuwe sluis zou komen in het Verbindingsdok. Op die manier vermijden we massale onteigeningen, kunnen we de Zeebrugse wijken met elkaar verbinden en hebben we een technisch sterke oplossing voor de haven”. Het raadslid vindt het jammer dat het huidige en het vorige Brugse stadsbestuur de Zeebruggenaars daar nooit in gesteund heeft.

Op de gemeenteraad peilt Reuse naar de impact van de vertraging op de leefbaarheid van Zeebrugge. “Eerst en vooral vraag ik aan het stadsbestuur hoe ze zal omgaan met de vele leegstaande huizen. Voor de realisatie van de sluis heeft de Vlaamse overheid al heel wat woningen van Zeebruggenaars opgekocht en die mensen zijn vaak ook reeds vertrokken uit hun huizen. Ik vrees voor verloedering”. Daarnaast wil Reuse het ook hebben over de omvorming van domein Knapen tot een kustpark. “Aan de bouw van een nieuwe sluis is ook het dossier van de NX gekoppeld, de aanleg van een nieuwe snelweg. Een van de mogelijke tracés loopt door een deel van het domein Knapen. Omdat hierover ook nog geen uitsluitsel is, vraag ik me af of ook de aanleg van het kustpark vertraging zal oplopen”. Reuse hoopt alvast van niet.

Raf Reuse
Gemeenteraadslid