Verkeerslichten Doornhut/Brieversweg: een doorn in het oog van vele weggebruikers

06 Mei 2013

Het kruispunt Doornhut/Brieversweg vraagt om een duidelijker aanpak. Nu is dit kruispunt  voor vele weggebruikers op zÂ’n minst gezegd verwarrend.  Dat komt de veiligheid in het algemeen en de bescherming van de zwakke weggebruiker niet ten goede. Eind mei 2008 was er een technisch defect aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt  Brieversweg en de Doornhut.  Het duurde een 4-tal maanden vooraleer het defect volledig kon worden hersteld. In die periode stelde de Verkeersdienst van de Politie  vast dat er zich geen verkeersongevallen voordeden.  Uit verder verkeerstechnisch onderzoek bleek ook dat er geen bezwaar was om de verkeerslichten permanent uit te schakelen en enkel te laten werken op knipperlichtstand.  Dit om het sluipverkeer in de Eikenberg te vermijden.   Vanaf 6 april 2009 werden de lichten definitief op de knippertoestand ingesteld. Schepen Jean Marie Bogaert woont in de Eikenberg en was absolute voorstander van deze knippertoestand.  Na een proefperiode van 6 maand zou opnieuw worden geëvalueerd.   Ondertussen werd door de bewoners van de Eikenberg en de Kastanjelaan een vraag ingediend tot lichte aanpassingen voor een zone 30 in hun woonwijk.  Een eerste keer al eind de jaren Â’90. Een tweede maal in 2003. We zijn ondertussen een aantal jaren verder.  Â“En wat is veranderd?", vraagt ondervoorzitter Groen Karin Robert zich af.  "Een zone 30 werd beloofd maar is nog steeds geen feit.  Door een zone 30 in deze woonwijk in te voeren, via drempels en wegvernauwingen, zou de Eikenberg hetzelfde effect kunnen bekomen als met de invoering van de knipperlichten: namelijk minder sluipverkeer." De verkeerslichten knipperen echter nog steeds. Er is wel een kleine aanpassing gebeurd: de uren Â’s morgens, Â’s middags en Â’s avonds waarop kinderen en jongeren met de fiets naar en van school rijden, werken de lichten weer volledig.  Dit maakte de verkeerssituatie aan dit kruispunt eigenlijk onduidelijker , vooral bij de overgang van knipperlicht naar volledig werkend verkeerslicht en omgekeerd. Dit is zowel voor fietser als voor autogebruiker een gevaarlijker situatie.  Soms zijn aanrijdingen het gevolg.   Groen ondervoorzitter Karin Robert pleit voor het volgende: Welke weg de voorrangsweg is, is niet duidelijk.   Is dat nu de Brieversweg of is dat de Doornhut?  Een duidelijk verkeersbeleid is toch een minimumvereiste in een fietsstad als Brugge.  Wanneer komt zone 30 er, zoals reeds lang aangevraagd en beloofd, in de woonwijk Eikenberg – Kastanjelaan?  Slechts enkele kleine ingrepen zijn hiervoor nodig  en het maakt de doorgang daar een stuk leefbaarder. De verkeerslichten kunnen, na het invoeren van de zone 30, weer dienst doen zoals het hoort en zo een veiliger verkeerssituatie voor elke weggebruiker mogelijk maken.”  Met andere woorden: Groen Brugge wil voor alle weggebruikers een optimalere, duidelijkere en veiligere verkeerssituatie! Karin Robert, ondervoorzitter Groen Brugge, 4e plaats gemeenteraadsverkiezingen, 0478/409150