Verkaveling tussen de Sint-Trudostraat en de Steenbrugse Bosje

18 Februari 2020

Verkaveling tussen de Sint-Trudostraat en de Steenbrugse Bosje

Projectontwikkelaar JPB Invest Building Oostkamp heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een verkaveling tussen de Sint-Trudostraat en de Steenbrugse Bosjes. Het gaat om 53 eengezinswoningen en 4 meergezinswoningen met 38 woonentiteiten. "Deze verkaveling is een slecht plan", zegt fractieleider Raf Reuse (Groen). "Ten eerste is er het verlies aan groene ruimte. Bovendien grenst de zone aan natuurgebied de Assebroekse Meersen. Ten tweede is het gebied overstromingsgevoelig. De zone bebouwen houdt het risico in dat lagergelegen wijken te kampen krijgen met wateroverlast. Ten slotte zijn er ook bezorgdheden in verband met mobiliteit en verkeersveiligheid. De toegangsweg tot de verkaveling komt op een onveilige plaats".

Volgens Groen bewijst dit dossier de noodzaak aan een ander ruimtelijk beleid. Reuse: "Brugge behoort tot de slechtste leerlingen van de klas, als het gaat om verlies van natuur- en landbouwgebied. In onze stad verdwijnen jaarlijks 35 voetbalvelden aan open ruimte, en dat al tien jaar lang. Brugge is een van de 20 plaatsen in Vlaanderen waar tussen 2005 en 2015 het hardst werd bijgebouwd".

Veel inwoners van de Sint-Trudostraat zijn ongerust en er is inmiddels een actiecomité opgericht. Groen ondersteunt de eisen van het comité en zal tussenkomen op de gemeenteraad van deze avond.

Raf Reuse