Betonfabrieken in de Moeren: regels moeten nageleefd worden

26 Maart 2023

Betonfabrieken in de Moeren: regels moeten nageleefd worden

Even voor de gemeentefusie van Brugge in 1970 werd één van de mooiste natuurgebieden van Brugge in het toenmalige Sint-Andries onherroepelijk aangetast door de realisatie van de betonfabrieken van Declercq en Structo.

 Deze betonfabrieken horen feitelijk thuis naast de Pathoekeweg en niet in dit natuurgebied. In de Gecoro kwam de VLM een aantal jaar geleden een toelichting geven over het natuurinrichtingsproject van de Meetkerkse Moeren, de betonfabrieken werden toen terecht als een vloek beschreven. Er kwam nadien een groenscherm om de betonfabrieken wat te camoufleren. Maar jarenlang kleurden deze betonfabrieken buiten de lijntjes, de omgevingsvergunning werd niet gerespecteerd.

Op mijn eerdere schriftelijke vragen kreeg ik als antwoord dat dit een klasse 1 bedrijf betreft en valt onder de bevoegdheid van Departement Omgeving van minister Demir. De gewestelijke toezichthouder deelde mee dat er een proces-verbaal werd opgesteld op 1/9/2021. Dit valt dus buiten de bevoegdheid van de lokale toezichthouder.

Naar aanleiding van het vernieuwde handhavingsbeleid van 25 oktober 2021 vroeg ik met aandrang om de milieuvergunning van betonfabrieken langs de Steenkaai te Brugge strikt na te leven. Ik kreeg ook toen al maanden meldingen binnen dat de milieuvergunning niet nageleefd wordt, waardoor de leefkwaliteit van de omwonenden sterk onder druk komt. Jammer genoeg kreeg ik ook toen als antwoord dat de handhaving bij Departement Omgeving Afdeling Handhaving ligt. Er werd door de gewestelijke toezichthouder begin september proces verbaal opgemaakt. Dit werd overgemaakt aan het parket voor verdere behandeling. Daarnaast werd de omgevingsvergunning 2021043834 (volledig verklaard op 19/5/2021) ingetrokken. In hun ‘motivatie voor intrekking’ staat: Geachte, Omwille van het negatieve advies van de POVC wenst Structo NV de voorliggende aanvraag voor de bijstelling van de voorwaarden in te trekken. Structo wenst haar aanvraag beter te motiveren door bijkomende structurele maatregelen en de uitvoering van een nieuw akoestisch onderzoek over een langere meetduur. Gelieve de voorliggende aanvraag in te trekken. Er werd dus een aanvullende akoestische studie uitgevoerd. Klachten moesten overgemaakt worden aan het departement Omgeving.

De ongerustheid bij de omwonenden, de vele burgers en van de duizenden fietsers en wandelaars van dit unieke gebied is dan ook terecht. De huidige omgevingsvergunning wordt niet nageleefd en de Steenkaai van de betonfabrieken en tot aan het Waggelwater is levensgevaarlijk door het dikwijls onaangepaste rijgedrag van het zwaar vervoer. Tot 18 maart kon met bezwaar indienden tegen een nieuwe vergunning.

Een aantal vragen:

  • Wat waren de conclusies van de aanvullende akoestische studie?
  • Zal Stad Brugge effectief rekening houden met deze bewaren?
  • Komt er meer controle op de nachtelijke activiteiten van de betonfabrieken?
  • Komen er snelheid remmende maatregelen of controles op de snelheid langs de Steenkaai op het bewuste traject
  • Is er een natuurtoets en habitattoets gebeurd?
  • Wordt de omgevingsvergunning verder geregulariseerd?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid