Tuincoaches of gedeelde tuinexpertise, ook in Brugge

16 Februari 2020

Tuincoaches of  gedeelde tuinexpertise, ook in Brugge

De stad Kortrijk stelde een team van 5 tuinexperten aan om z’n inwoners gratis professioneel advies te geven ivm een natuurvriendelijke inrichting en beheer van hun tuin. Er zijn 5 tuinexperten die elk hun eigen expertise hebben ivm stadstuinen, landschapstuinen, eetbare tuinen, ecologische moestuinen, wijktuinen. De tuincoach begeleidt zo de inwoners om tot tuinen te komen waar het aangenaam vertoeven is, die minder onderhoud vereisen én bijdragen aan meer natuur en biodiversiteit in de stad.

Kortrijk trekt daarvoor €125.000 uit voor het inzetten van de tuincoach. Concreet gedurende de ganse legislatuur: €25.000/jaar.

In het sterk verstedelijkte Vlaanderen kunnen steeds minder dier- en plantensoorten overleven en wordt een dalende biodiversiteit waargenomen .

8 à 9% binnen dit verstedelijkt Vlaams landschap bestaat echter uit tuin.

Door in te zetten op private tuinen in de binnenstad kunnen grote winsten geboekt worden om deze trend tegen te gaan. Als iedereen 1m² in zijn tuin omvormt tot natuur, lever je met een kleine inspanning een grote bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering.

Uit onderzoek van de KU Leuven blijkt dat onze tuinen tot 900.000 ton extra koolstof kunnen vasthouden, tenminste als iedereen zich een klein beetje inzet.  Ik heb ook begrepen uit uw reactie op raadslid collega Braem vorige GR, beste schepen, dat de focus ligt op CO2 reductie en dit een hoofddoelstelling is van het nieuwe klimaatplan in wording.                 Deze focus op CO2 reductie én biodiversiteit zijn perfect te combineren.  Immers door a) het bodembeheer in je eigen tuin = een bedekte bodem en b) een grotere gelaagdheid die je voorziet in je tuin wordt ook meer CO2 opgeslaan en vastgehouden.  Er is dus een perfecte match tussen CO2 minderen én biodiversiteit.

Hoe dit concreet kan en welke maatregelen genomen dienen te worden als inwoner kan via de tuincoach worden doorgegeven.

Stedelijke renovatiecoaches voor het ecologisch renoveren van woningen bestaan al lang. Stedelijke tuincoaches voor het ecologisch renoveren van tuinen zijn uniek in Vlaanderen. De methodiek verschilt, maar de doelstelling is dezelfde, namelijk de strijd tegen de klimaatverandering.  Is dit een mogelijkheid straks ook in Brugge?

In Kortrijk wordt samengewerkt met VELT vzw. Zij delen hun ervaring en kennis ivm uitbouw van natuurvriendelijke tuinen en leveren zelf één van de tuincoaches.

Ik had vorige week nog telefonisch contact met de verantwoordelijke coördinator van VELT vzw die het project in Kortrijk begeleidt. Ik kan u de naam bezorgen.  Neem gerust contact op.

Dichterbij, in onze regio, werkt VELT vzw samen met en op vraag van de milieudienst van Knokke-Heist. VELT vzw ondersteunt daar de tuinaannemers van de milieudienst in een omscholingstraject en volgt ze verder op ivm het aanleggen van natuurlijke tuinen. 

Mijn vragen:

  • Is de schepen bereid om dit voorstel te overwegen, eventueel in te voeren, via tuincoaches of via omscholing van de eigen tuinaannemers, en dit voorstel op te nemen als actie binnen het nieuwe klimaatplan in wording: 2020-2030?
  • Is de schepen bereid om contact op te nemen van VELT vzw ivm een mogelijke samenwerking voor de uitbouw van een project: tuincoaches of opleiding voor de eigen tuinaannemers. Een project die ook de focus legt op het verminderen van CO2 én de link legt naar meer biodiversiteit in onze stad?
  • Ziet de schepen een de mogelijkheid om vrijwilligers op te leiden door de eigen Groendienst, zoals de compostmeesters, ifv aanleggen van tuinen en delen van info ivm natuurlijke tuinen tvv de eigen bewoners?
  • Ziet de schepen een mogelijkheid om werknemers van De Schakelaar in te zetten voor dit project? Ze een nieuwe opdracht te geven naast energievermindering en renovatie.  Immers de werknemers van De Schakelaar gaan langs in alle huizen. De tuin kan dan door hen worden gescreend. Energie en biodiversiteit gaan hand in hand en dit is meteen een quick-win op beide gebieden.

Karin Robert