Tips om nog extra te besparen

27 November 2022

Tips om nog extra te besparen

Om de dure energieprijzen het hoofd te bieden worden de led-lampen in de Brugse binnenstad met 50 % gedimd worden tussen 23.30 uur ’s avonds en 5.30 uur ’s morgens. Ook voor de straatverlichting van de Brugse deelgemeenten kwamen er energiebesparende maatregelen vanaf 7 november: tussen 23.00 uur ’s avonds en 5.00 uur ’s morgens wordt de verlichting gedoofd. Er is een differentiatie in de aanpak: uitgangsbuurt en hoofdwinkelassen. Straten in de deelgemeenten worden vanaf 23u tot 5u 's morgens gedoofd met uitzondering van vrijdag en zaterdag.  Daar hadden we ook om gevraagd. Het stadsbestuur geeft de opdracht aan Fluvius om het dimmen in nauwe samenwerking met de politie te evalueren.

Hoe en wanneer gebeurt dit? Wat zijn de eerste resultaten na 3 weken?

  • Een voorstel is om alle straatlantaarns naast het uitrusten met duurzame ledlampen, ook te voorzien van bewegingssensoren. Die sensoren merken het wanneer personen, fietsers of auto’s in de buurt zijn en zorgen dan voor de juiste verlichting. Is er niemand op straat, dan kan het een stuk minder met de verlichting. De sensoren zijn erg slim. Ze geven zelfs aan elkaar door dat er iemand aankomt. Dan kan de volgende straatlantaarn alvast de verlichting opschroeven. Dat spaart natuurlijk flink wat energie uit, terwijl als het nodig is er meer dan voldoende licht voorhanden is. Ook ‘ongewenste’ bezoekers worden natuurlijk door sensoren opgemerkt. De veiligheid is dus niet in het geding.

Nog mogelijkheden om het hoofd te bieden aan dure energieprijzen:

  • Het vuurwerk bij de overgang oud naar nieuw. Echt nodig? Het vuurwerk eens niet laten doorgaan is een kleinere besparing. Indien ervoor wordt gekozen om het vuurwerk wél te laten doorgaan dan pleiten we voor geluidsarmer, dier – en milieuvriendelijker vuurwerk. Er bestaan nieuwe productiemethodes waarbij het vuurwerk geen zware metalen meer bevat. Die worden dan vervangen door meer ecologische bestanddelen. Het afval van vuurwerk kan voor bijna 100% biologisch afbreekbaar zijn: hulzen en toebehoren worden niet langer meer uit plastic gemaakt, maar uit karton. (Cfr. Gent)
  • In Oostende komt geen lichtstraat/lichttunnel in de Adolf Buylstraat. De feestelijke verlichting in de centrumstraten blijft want dit is een lagere verbruiker.  Geven wij in Brugge ook zo’n duidelijk signaal door bv de verlichting van de installaties van Wintergloed aan te passen tijdens de week (minder lange verlichtingsuren) met uitzondering van vrijdag/zaterdag/zondag. (langere verlichtingsuren). Nu zijn de verlichtingsuren bepaald op ‘alle dagen van 17u tot 24u. Op weekdagen kan dit bv. tot 22u30 of 23u. Evenzeer een besparing.
  • Het is een interessante oefening om, te berekenen hoeveel energie de pompen van de fonteinen in onze stad verbruiken. Dat zijn vaak energieverslinders. In Oostende werden de fonteinen daarom voor onbepaalde duur stilgelegd. Is er in Brugge zicht op het energieverbruik door de pompen van de fonteinen?  Kan ook bij ons hier niet op bespaard worden? (Cijfers onkost energieverbruik bij werkende fonteinen werden opgevraagd aan stad Oostende.)

Kunnen deze voorstellen worden meegenomen, overwogen, bekeken en worden uitgevoerd?

Karin Robert,
Gemeenteraadslid