stadpersoneel krijgt telewerkvergoeding na tussenkomst

26 September 2021

 stadpersoneel krijgt telewerkvergoeding na tussenkomst

Het thuiswerken impliceert een reeks extra kosten o.a. internetgebruik, elektriciteit, verwarming, bureaumateriaal (o.a. stoel, lamp, tafel of bureau,..) , onderhoud werkplek, … Een maandelijks forfait wordt aan ons Brugs stadspersoneel in dit verband niet betaald.

Stavaza bij  Stad Brugge : 

Het overlegcomité besliste op 18 juni dat vanaf maandag 27 juni telewerk niet langer verplicht is. Het blijft wel sterk aangeraden. Daarom blijft het in onze organisatie de regel. Wie kan telewerken, werkt van thuis uit. Wel kan je ervoor kiezen om één dag per week naar de werkvloer te komen. Dit is volledig vrijwillig en dus niet verplicht. 
De vrijwilligheid kan hierbij in vraag worden gesteld. Dit gezien de bestaande infrastructuur (70% capaciteit) en daarbij de nodige afspraken die moeten worden gemaakt wie telewerkt en wie niet bij bepaalde diensten.
Evenzeer brengt het telewerken een daling van de kosten mee voor het stadsbestuur en een stijging van de kosten voor de telewerker.
Hierbij aansluitend 3 concrete voorbeelden van steden/gemeenten die wél een telewerkvergoeding geven:

  • Lokaal bestuur Merelbeke besliste om een telewerkvergoeding toe te kennen.  Er werd geopteerd voor een variabele vergoedingsregeling voor telewerk, binnen de grenzen van de fiscale en sociaalrechterlijke regels.
    De voorgestelde telewerkvergoeding bedraagt maximaal 100 euro per maand (voor een voltijds personeelslid). De vergoeding wordt pro rata berekend, op voorwaarde dat er minstens vijf werkdagen per maand van thuis wordt gewerkt (voor een voltijds personeelslid)  Er wordt hier geen aanvullende telewerkvergoeding toegekend op basis van werkelijk gemaakte kosten (bv gebruik eigen telefoon)
  • Lokaal bestuur Leuven besliste om te voorzien in een bureaustoel en extra
    scherm, toetsenbord, koptelefoon voor zijn stadspersoneel die van thuis uit telewerkt.  Evenzeer krijgt de medewerker een onkostenvergoeding van 3 euro per  dag telewerk (telewerkvergoeding). Deze vergoeding tracht effectief de gemaakte kosten, verbonden met het telewerk, (gedeeltelijk) te vergoeden. Deze dagvergoeding is gekoppeld aan de code 'thuiswerk' in het tijdsregistratiesysteem. Er worden verdergeen andere vergoedingen of voordelen toegekend. Voor de dagen waarop men een telewerkvergoeding krijgt, heeft men in Leuven dan geen recht op tussenkomst in woon-werkverkeer. De betaling gebeurt maandelijks samen met het gewone loon.
  • Lokaal bestuur Gent besliste om haar medewerkers €2/telewerkdag te geven met een maximum van €20 per maand. Daarnaast krijgen alle medewerkers een vergoeding voor digitaal werk voor het gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement voor bv. het online raadplegen van de loonbrieven en het gebruik van ons intranet.

Mijn vragen:  

  1. In de toekomst zal blijvend aan telewerken kunnen worden gedaan.  Waarom is een structurele vergoeding voor het Brugs stadspersoneel niet mogelijk of wordt dit alsnog toch nog bekeken?
  2. Nu kan ons stadspersoneel een ‘fietsvergoeding’ aangeven (via een registratiesysteem voor wie ‘prikt’ of anders via bericht) op de dagen dat men toch naar kantoor gaat en de fiets neemt.  Op een dergelijke manier registreren dat men van thuis uit werkt zou een mogelijkheid kunnen zijn?
  3. Er is ook onlangs een kader verschenen voor lokale en provinciale besturen om telewerk te regelen. Daaruit: “Het telewerkkader moet wel de vergoeding van de kosten verbonden aan het telewerk regelen voor contractuele personeelsleden. Zoniet, is een forfaitair bedrag van 10% van het loon verschuldigd, tenzij het contractuele personeelslid met verantwoordingsstukken aantoont dat de werkelijke kosten hoger liggen dan 10% van het loon (art. 119.6 van de Arbeidsovereenkomstenwet).” Wordt dit ook in Brugge zo behartigt voor de telewerkers?

Antwoord :

Ondertussen kreeg ons raadslid Karin Robert reeds een antwoord op haar schriftelijke vragen én interpellatie in verband met telewerkvergoeding voor het stadspersoneel.

Dit antwoord zal ook op dinsdag 28 september in het digitale bulletin: 7 Dagen Brugge verschijnen.  Daarin is duidelijk dat het college op 13 september ll. haar goedkeuring gaf voor een telewerkvergoeding van 2 euro/dag en dit met een begrenzing van 18 euro/maand aan wie kan telewerken. Eveneens werd een digitaliseringsvergoeding goedgekeurd van 5 euro/maand aan stadsmedewerkers die geen laptop hebben of VPN verbinding of nooit kunnen telewerken. Nu gaat het dossier door naar het basisoverlegcomité.

Ook het voorstel van Karin Robert om telewerk te registreren kan worden opgenomen via de bestaande registratietool die technisch voldoende sterk is. Ons gemeenteraadslid Robert is blij met deze beslissing van het college en ziet zo dat gehoor werd gegeven aan haar vraag voor een telewerkvergoeding voor stadsmedewerkers.

Karin Robert
Gemeenteraadslid