Tackle de wachtlijsten mentaal welzijn!

26 Juni 2022

Tackle de wachtlijsten mentaal welzijn!

De klassieke hulpverlening kampt met grote problemen. De vraag naar psychologische hulp blijft stijgen, maar het aanbod kan niet mee. Jarenlange onderfinanciering voor mentaal welzijn en te weinig hulpverleners zorgen ervoor dat de wachtlijsten blijven groeien.

“De verschillende crisissen die we in de recente jaren meemaken, denk maar aan de coronapandemie, maar ook de klimaatcrisis en de stijgende sociale ongelijkheid (die door de recente inflatie nog erger dreigt te worden), maken dat de roep naar hulp steeds groter wordt.”, Ook lokale besturen kunnen, naast het Vlaamse en federale niveau, iets doen. En dat moet echt dringend.”, zegt raadslid voor Groen, Karin Robert.

Er zijn diverse organisaties betrokken bij de eerstelijns psychologische zorg zoals het netwerk NOWE, het JAC, TEJO, de diensten psychologische zorg binnen de hogescholen. enz….

‘Dat is een goede zaak’, vindt Robert.

Uit een bevraging van prof. Bruffaerts, KULeuven, blijkt dat er heel veel jongeren, zijn die geen hulp zoeken of ervan uitgaan dat het probleem dat ze ondervinden dat ze dit zelf gaan oplossen.

“Als lokaal bestuur is het belangrijk om alert te blijven en de schouders te zetten onder initiatieven om de lange wachtlijsten eerstelijns psychologische zorg aan te pakken én om dit betaalbaar te houden”, vindt Robert. 

Concreet is er het voorbeeld van de stad Gent die besloot om de hoge wachtlijsten zelf te tackelen en zorgde dat 120 groepssessies van Broeinest vzw, een niet-winstgevende organisatie die zich inzet voor zelfzorg, aan een verlaagd tarief konden doorgaan voor studenten. 

“Daarom wil ik heel concreet weten welke initiatieven Brugge neemt om wachtlijsten eerstelijns psychologische zorg te tackelen en om alles betaalbaar te houden. Een lokale ondersteunende schouder is nodig. Ook Vlaams en federaal moeten we blijvend op de dezelfde nagel kloppen!” zegt Karin Robert.  “De nood is het hoogst in de eerste lijn en bij kinderen en jongeren, een cruciale groep. Uitgestelde zorg leidt vaak tot verergering en crisissen. En net dat moeten we met z’n allen vermijden!’

Karin Robert
Gemeenteraadslid