Stemmen in het rusthuis: participatie bij bejaarden maximaliseren.

06 Mei 2013

Voor bejaarden is het vaak een moeilijke zaak zich naar de stembureaus te begeven. Er worden vanuit de rusthuizen dan ook veel volmachten ingezet om alsnog een stem te kunnen uitbrengen. In een samenleving waar steeds meer mensen steeds ouder worden is het belangrijk ook de ouderen als volwaardige burgers bij de democratie te betrekken. Er bestaat een eenvoudige  oplossing: laat rusthuizen als stembureau dienen. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen en kan zelf de lokaties kiezen die als stembureau dienen, liefst lokaties die een openbare functie hebben. Openbare rusthuizen voldoen aan de criteria om als stembureau te kunnen dienen. Remi Cansse, 74 en bestuurslid Groen Brugge: “Als de fysieke drempel van de verplaatsing wegvalt, zullen veel meer ouderen zelf kunnen stemmen. Maar de rusthuizen kunnen ook een sensibiliserende werking hebben. Zo kan er een oefencomputer geplaatst worden om het electronisch stemmen, toch een extra drempel voor veel ouderen, onder de knie te krijgen. De rusthuizen kunnen ook , zoals in bijvoorbeeld in Herfstvreugde in Genk gebeurt, een verkiezingsdebat organiseren. Dat loont, want de opkomst bedraagt er meer dan 70%.” Sammy Roelant: “Het is belangrijk dat onze samenleving ook mentaal meegroeit met de vergrijzing. Oud is niet out! Het stadsbestuur moet dan ook alles in het werk stellen om ouderen volwaardig te laten blijven participeren, en ze als volwaardige, mondige burgers beschouwen. Ouderen toelaten hun democratische plicht te vervullen is het minimum. Bovendien laat het de rushuizen toe hun deuren open te gooien naar de buitenwereld en aan postieve beeldvorming te werken. Wij pleiten er ook voor om in andere stemburaus de toegankelijkheid te maximaliseren. Bijvoorbeeld door met vrijwilligers van het rode kruis samen te werken die minder mobiele mensen kunnen assisteren.”