Stedenbeleid – voortgangsrapport

06 Mei 2013

Ik ben onder de indruk van het werkstuk dat hier voorligt. Eerst en vooral een dikke proficiat voor Eric Van Hove en Maarten Hillewaert. Dit werkstuk is goed leesbaar en bevat die relevante informatie die nodig is om de context van een onderwerp te begrijpen. Ik zal het dan ook niet nalaten om dit werkstuk nog grondiger te lezenen als naslagwerk te gaan gebruiken bij de vele onderwerpen die ons interesseren. Ten gronde concludeer ik op vandaag twee zaken: Dankzij de impuls van het stedenfonds slaagt de stad er – eindelijk – in om op bepaalde terreinen relevantie initiatieven te ontwikkelen. Dat is uiteraard een goede zaak. Uithet rapport blijkt – en dit komt voortdurend in het rapport terug – dat éénprobleem er steeds maar uitspingt: de ontgroening van Brugge. Voor diegenen die niet thuis zijn in dit jargon: het gaat niet over de afkalving van de politieke partij Groen! maar wel over het feit dat jonge gezinnen, de zogenaamde starters, wegtrekken en wegblijven uit Brugge. Dit heeft een aantal oorzaken maar eentje springt er natuurlijk uit: die jonge starters kunnen de woningen in Brugge gewoon niet betalen. Dit moet het speerpunt zijn voor dit stadsbestuur en jammer genoeg worden we daarin jaar op jaar ontgoocheld. Maar dat is materie voor morgen tijdens de begrotingsbespreking. Goedkeuring