Sluitingsuur voor Vuurmolen?

08 Maart 2013

De komende twee maanden zullen heel wat late feestneuzen een alternatief moeten zoeken in de late uurtjes. De burgemeester besloot immers om bij wijze van sanctie café De Vuurmolen een sluitingsuur op te leggen om zes uur 's nachts. “Het is uiteraard het recht van de burgemeester om sancties te treffen om de goede orde te bewaken. Maar we hopen dat deze eenmalige maatregel zeker niet de proefballon is om tot vaste sluitingsuren te komen,”aldus Sammy Roelant. “Bovendien moet stilgestaan worden bij het feit dat sommige cafés, zoals de Vuurmolen in dit geval, een lange traditie hebben van late sluitingsuren, dat maakt dat ze ook heel wat expertise hebben opgebouwd op dat vlak. Hopelijk zorgt een sluitingsuur dan ook niet voor een verschuiving van de overlast naar andere plaatsen waar die expertise niet aanwezig is.” Overigens vindt Groen Brugge dat niet zozeer de Horeca moet aangepakt worden, maar wel diegenen die de overlast veroorzaken. Het gaat grotendeels om een kleine groep mensen in Brugge, die steeds weer betrokken zijn. Eerder moet er misschien gedacht worden aan een uitgaansverbod, naar analogie met een stadionverbod in het voetbal, om bepaalde hardleerse amokmakers aan te pakken. “Heel wat Bruggelingen vragen zich overigens misschien af of het echt nodig is dat een café zo lang openblijft,” merkt Sammy Roelant op, “ maar je moet weten dat Brugge een bloeiend horecaleven kent en dat vereist late werkuren. Voor iemand die zelf in de late nacht gedaan heeft met werken zijn er weinig alternatieven om nog wat stoom af te laten. Je hebt geen nachtbioscopen en op familiebezoek moet je ook al niet gaan op zo'n uur. Dus het is zo dat de late openingsuren zeker tegemoetkomen aan een behoefte.” In de aanloop naar de verkiezingen stelde burgemeester Landuyt zelf dat hij er soms behoefte aan gaat om in de late uurtjes nog eens de stad in te kunnen trekken. Ook zei hij vorige gemeenteraad dat hij ideologisch gezien vindt dat je van overheidsdienstverlening niet steeds de kostprijs mag verrekenen, sommige taken horen immers bij een overheid. We stellen nu echter vast dat de burgemeester zichzelf tegenspreekt, als uitgaansleven immers een noodzakelijke functie van een stad is, aldus zijn eigen woorden, dan is het aanvoeren van de kostprijs van de interventies strijdig met de logica die de burgemeester in andere dossiers hanteert. We hopen dat de burgemeester zich consequent en in overeenstemming met zijn eigen woorden wil opstellen in deze. Sammy RoelantGemeenteraadslid en fractieleider Groen Bruno MostreyGemeenteraadslid