Sloop van de Centrale garage in de Peter Benoitlaan 50 na de asbestvervuiling

17 December 2023

Sloop van de Centrale garage in de Peter Benoitlaan 50 na de asbestvervuiling

 Stadsgebouwen - loods centrale garage, Peter Benoitlaan 50 - gecontroleerde sloop incl. asbestverwijdering + veilige verwijdering van de inboedel en impact naar de toekomst - ontwerp - wijze van gunnen

“Goed dat er eindelijk gepast gereageerd wordt met de gecontroleerde sloop en asbestverwijdering op een veilige manier van de voormalige centrale garage in de Peter Benoitlaan. De veilige verwijdering van de inboedel zal al een werk op zich zijn, laat staan de medische begeleiding van het personeel de komende decennia.

Ik vroeg al een aantal keer de asbestinventaris op van alle stadsgebouwen, in de vorige  gemeenteraad en nadien als schriftelijke vraag, ik kijk uit naar het antwoord en vooral verwacht ik een plan van aanpak voor het verwijderen van alle asbest rekening houdend met het Vlaamse actieplan Asbestafbouw(opent in nieuw venster):

  • Tegen 2034 moeten de risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Voorbeelden zijn asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Een volgend asbest incident moeten we ten allen prijze vermijden, alle werknemers van de groep Brugge, stadspersoneel en van  de cluster rond het OCMW verdienden het om op een veilige manier te kunnen werken. “

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid