RUP Leiselehoek en Sint-Pietersmolenwijk

06 Mei 2013

Brugge, maandag 14 februari 2011Geacht college Ik keek de goedgekeurde voorstudies in van bovenvermelde dossiers.  Ik heb hier nog de volgende vragen: RUP Leiselehoek  Wat het Leiselpark betreft lees ik dat het de bedoeling is om daar een buurtpark te kunnen van maken.  Dit is op zich en goede zaak.  Ik lees ook dat daar een stuk van dit park als biologisch waardevol wordt omschreven. Welke maatregelen zullen genomen worden, voorzien worden om dit biologisch waardevolle te beschermen. Voor het noviciaat zou de mogelijkheid gecreëerd worden om daar studentenverblijven van te maken.  Ook dit lijkt me een goed idee. Bestaat de mogelijkheid om bij de opmaak van het RUP te voorzien dat het hier om betaalbare (en dus geen exclusieve)studentenverblijven moet gaan?  RUP Sint-Pietermolenwijk Wat direct opvalt is het potentieel gevaar van overstroming in het gebied waar er volgens het RUP woningen zullen voorzien worden.  Welke maatregelen zullen genomen worden om er voor te zorgen dat deze weinig doorlaatbare gronden alsnog in aanmerking kunnen komen voor bebouwing. Ik denk dat dit op nu te weinig aan bod komt in de voorstudie. Doorheen het domein van het RUP Sint-Pietersmolenwijk loopt een oogspanningskabel.  Naast het feit dat een hoogspanningskabel dicht bij woningen niet goed is voor de volksgezondheid, is er ook een visueel aspect dat negatief is.  Deze hoogspanningskabels ondergronds leggen zou de leefbaarheid van een dergelijke kwetsbare wijk verhogen.  Misschien dienen er zich mogelijkheden aan om dit te combineren met de aanleg van het derde spoor?  Graag vernam ik wat het stadbestuur kan voorzien in de verdere ontwikkeling van het RUP om deze problematiek aan te pakken. In de voorstudie is er sprak van het feit dat er nu geen sociale mix voorzien is.  Ik dacht dat dit een verplichting was.  Ik denk dat het zeker een noodzaak is om dit te voorzien bij de ontwikkeling van dergelijke grote gebieden.  Wat is het standpunt van het college in deze? De voorstudie geeft ook aan dat één van de knelpunt de geïsoleerde structuur van dit domein is.  Welke maatregelen zullen in het RUP nog worden aangebracht om er voor te zorgen dat dit te ontwikkelen gebied niet opnieuw aanleiding geeft tot gettovorming?  In de oorspronkelijke plannen was een gemeenschapshuis voorzien.  Blijft dit weerhouden?  Wat met winkelaccommodatie? Tot hier enkele opmerkingen en vragen betreffende de verdere ontwikkeling van deze twee RUPÂ’s GroetGuido MaertensRaadslidDienstig voor Zeven Dagen Brugge