Project Stadsvaart aanslag op Brugse leefbaarheid

14 Oktober 2015

De ringvaart moet toegankelijk gemaakt worden voor klasse Va schepen. Dat is het uitgangspunt van de project Stadsvaart. Voor Groen Brugge is de behoefte hieraan helemaal niet aangetoond en zijn de gevolgen voor Brugge onaanvaardbaar, zowel qua leefbaarheid, mobiliteit, erfgoed, onteigeningen etc….De nadruk moet nu liggen op een snelle verwezenlijking van een nieuwe Brug in Steenbrugge en de vervanging van de Dampoortsluis.De rode draad doorheen het project is dat schepen van de zogenaamde klasse Va moeten kunnen gebruikmaken van de ringvaart. Dat betekent dat schepen tot 110meter (nu 85meter), 2,5 ton, met containerladingen tot soms 7-8 meter hoog door de ringvaart moet kunnen varen. Hele stroken van de ringvaart zijn hier niet op berekend waardoor op verschillende plaatsen verbredingen en verdiepingen  zouden moeten gebeuren, nieuwe bruggen gelegd, onteigeningen moeten plaatsvinden, de vesten in het gedrang zouden komen, erfgoed zou moeten wijken etc. Enkel en alleen om aan een onbewezen behoefte te voldoen, waarvan de maatschappelijke return niet kan worden ingeschat. Uiteraard zeggen de betrokken belanghebbenden, W&Z en MBZ dat zij dit nodig hebben: de wens is duidelijk de vader van de gedachte, en daarvoor moet alles wijken. Tegen een enorme financiële kost bovendien. “De keuze voor type Va-schepen valt uit de lucht en wordt niet onderbouwd. Dit betekent nochtans een gigantische investering, en niet alleen rond Brugge, maar ook verderop tot bijna in Gent waar dit type schepen nu ook niet door kan. Voor de verdere duurzame ontsluiting van de haven via het water is enkel de estuaire vaart een werkbare én realistische piste, die al vele jaren zijn nut bewijst. Dure en milieubelastende infrastructuurwerken zijn daarbij niet nodig en de doorvoercapaciteit wordt opgebouwd bij elke investering in nieuwe schepen. De route via de Westerschelde had in 2014 een aandeel van 6,5% in de haventrafiek en is dus vele malen belangrijker dan het half procentje dat de klassieke binnenvaart via de ringvaart verzet”, zo stelt Sammy Roelant, fractieleider voor Groen in de gemeenteraad. “Daarnaast pleiten we ook voor de dringende uitbreiding van de spoorcapaciteit als duurzaam transportmiddel. Deze investering ligt klaar, de onteigeningen zijn rond en de bouwvergunning is zelfs afgeleverd, maar het dossier zit in de federale koelkast.” zo stelt Sammy Roelant verder. “Wij zullen te allen prijze de leefbaarheid van Brugge verdedigen. Zo kreeg de nieuwe vestiging van muziekschool Metronoom nabij de Dampoort pas vorig jaar een bouwvergunning. Nu dreigen met onteigening is een vreemde ontwikkeling als je het mij vraagt, en zo'n zaken zijn helemaal niet correct tegenover onze inwoners.” Het is volgens Groen wel verstandig om een aantal knelpunten weg te werken, zodat de binnenvaart én de stedelijke mobiliteit vlotter kunnen verlopen. Groen Brugge is dan ook absoluut vragende partij voor de beste oplossing voor Steenbrugge. De verouderde draaibrug vormt een dagelijkse hinder voor fietsers, busgebruikers en automobilisten. Groen verkiest hier een mobiliteitsoplossing die in eerste plaats een betrouwbare verbinding oplevert, wat bv. voor het gebruik van het openbaar vervoer naar Oostkamp zeer belangrijk is. Groen vraagt ook aandacht voor de omgeving. Een tunnel zou landschappelijk gezien een zeer goede keuze zijn, als de meerprijs maatschappelijk te verantwoorden is. Het alternatief daarvoor is een hoge brug. Naast de tunnel of hoge brug kan er dan een platte fietsersbrug komen. De Vaartdijkstraat mag in elk geval geen nieuwe ontsluitingsweg worden, want dat zou enkel zorgen voor meer autoverkeer naar Brugge én voor meer autoverkeer in en rond Steenbrugge. En dat is nu net niet de ambitie van het stedelijk mobiliteitsplan. Ook voor de Dampoortbrug moet er voor Groen Brugge en goede oplossing komen. Een belangrijke piste die zeker moet worden meegenomen in de onderzoeken is het verplaatsen van de sluis richting Krakelebrug, wat verschillende voordelen met zich meebrengt, niet in de laatste plaats het bevaarbaar houden van de ringvaart tijdens de werken. Wel moet rekening gehouden worden met het aspect verzilting en vismigratie in deze onderzoeken. Het staat wel als een paal boven water dat de huidige locatie van de Dampoortsluis de slechtste keuze is. “Daarnaast is het voor de Bruggelingen zeer belangrijk dat er voor de zogenaamde bruggenmiserie een goede oplossing komt.” vervolgt Roelant “Een verbetering van de huidige gebrekkige signalisatie is snel te realiseren en goedkoop. Maar ook lokale infrastructuurverbeteringen, zoals een snelle Katelijnebrug, fietsersbruggen over de ringvaart of tunnels kunnen veel soelaas brengen.”