Prijs voor restafvalzakken omhoog, maar milieubelasting niet gehalveerd

23 Oktober 2022

Prijs voor restafvalzakken omhoog, maar milieubelasting niet gehalveerd

In maart vorig jaar nam de Brugse gemeenteraad kennis van een nieuw afvalbeleidsplan. Dat hield onder meer de invoering van P+MD (de verruimde blauwe zak) en de aparte inzameling van GFT in. Ook de tarieven voor de vuilniszakken werden aangepast. PMD werd wat goedkoper, restafval duurder. De prijs voor een zak van 30 liter steeg van 0,60 naar 0,85 euro, een zak van 60 liter van 1,10 naar 1,70 euro. Om die prijsstijging te compenseren engageerde het stadsbestuur zich om de algemene milieubelasting in 2022 te halveren en vanaf 2024 af te schaffen. “De ganse gemeenteraad stond achter deze hervorming”, zegt Groen-fractieleider Raf Reuse. “Het zet de Bruggelingen aan om afval te voorkomen en te sorteren. Wie goed sorteert, zou er financieel op vooruit gaan”.

Nu blijkt echter dat de halvering van de milieubelasting nooit is doorgevoerd. “Het stadsbestuur heeft de tarieven helemaal niet aangepast. Ze hebben de gemeenteraad én de Bruggelingen voorgelogen”. Reuse heeft al op het begin van de legislatuur de taks op de korrel genomen, omdat het om forfaitaire tarieven gaat. “De belasting houdt geen rekening met de mate waarin je vervuilt, noch met je inkomen. Het is dus zowel vanuit ecologisch als sociaal oogpunt onrechtvaardig”. In het kader van de begroting van volgend jaar eist hij compensaties.

Raf Reuze,
Gemeenteraadslid