PFAS zones/no-regret – zones en de daaraan gekoppelde communicatie

27 Augustus 2023

PFAS zones/no-regret – zones en de daaraan gekoppelde communicatie

1193 scholen en 721 kinderdagverblijven zijn gelegen in PFAS no regret-zones, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Groen , Mieke Schauvliege opvroeg.

Raadslid Robert: Dat wil zeggen dat er op die plaatsen voorzorgsmaatregelen van kracht zijn om de blootstelling aan PFAS- te beperken. En die maatregelen kunnen in sommige gevallen erg ingrijpend zijn. Zo mogen kinderen binnen de 100 m rond een vervuilde site niet spelen op onverharde terreinen en moet de verstuiving van braakliggende grond vermeden worden. Het verharde terrein op de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden. Dat kan een grote impact op de werking van de scholen en kinderdagverblijven in kwestie. Velen zullen de wens om hun speelplaats te ontharden nog even in de ijskast moeten steken. https://www.demorgen.be/nieuws/bijna-2-000-scholen-en-creches-in-pfas-risicozones-weten-ze-uberhaupt-dat-ze-voorzorgen-moeten-nemen~bae2153e/

Vlaanderen laat de communicatie over de getroffen scholen en kinderdagverblijven volledig over aan de lokale besturen. In de praktijk gaan verschillende lokale besturen daar op een andere manier mee om. Bij zo'n delicate materie is het net belangrijk dat Vlaanderen haar informatieplicht naar de burger opneemt. Door dit door te schuiven naar lokale besturen, creëer je extra ruis op de boodschap. Het risico bestaat ook dat verschillende lokale besturen op een andere manier gaan communiceren wat verwarring veroorzaakt." Daarom wil ik graag toch verduidelijking van ons lokaal bestuur in dit verband.

Een aantal vragen:

  1. Volgens de website van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente?map-search=brugge#pfas-kaart-vlaanderen wordt verwezen naar 6 zones: Walweinstraat (met eigenlijk 2 zones: 100m en 500m rond de brandweersite), Vaartdijkstraat, Maleveld, Zeelaan, Blankenbergsesteenweg en Ryckevelde. Dit met elk hun specifieke maatregelen. Welke scholen en crèches liggen er binnen deze zones?
  2. Wat was de communicatie vanuit het lokaal bestuur naar deze scholen en crèches toe? Naar de inwoners? Wanneer is deze communicatie gebeurd?
  3. Wat zijn de maatregelen die werden aangeraden naar de scholen/crèches toe?

Raadslid Neirynck: Aanvullend op mijn vorige interpellaties en tussenkomsten rond PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante stoffen heb ik ook nog een aantal aanvullende vragen. Het dossier van de voormalige huurlandsite uit 2011 is uiteraard geen leuk nieuws voor de bewoners van Sint-Pieters en Kristus -Koning, vermits dit ook bij de vervuilde site ligt van de voormalige gasfabriek die de voornaamste oorzaak is van de cyanidevervuiling rond deze site.

Een aantal vragen:

  1. Worden er bloedproeven uitgevoerd bij de betrokken bevolking en in welke straal rond de vervuilde site?
  2. Ik vroeg al eerder om bloedproeven voor ons personeel bij onze brandweer, dit werd toen niet overwogen. Ondertussen zijn de inzichten in de gevolgen van deze vervuiling gewijzigd. Worden bloedproeven nu overwogen?
  3. Bestaat er een inventaris van alle locaties waar er met PFOS schuim gewerkt is? Worden deze locaties systematisch onderzocht?
  4. Is het plan van aanpak gewijzigd in verband met het verwittigen van bewoners, eigenaars, huurders, gebruikers,… van panden rond locaties waar er PFOS vervuiling vastgesteld is?
  5. Kunnen, naar aanleiding van de momenteel gekende vervuiling met PFOS en aanverwante, de cyanidevervuiling ten gevolge van de oude gasfabriek in Kristus Koning en de brownfield van Zwankendamme ten gevolge van de voormalige cokesfabriek via het stadsmagazine en de stadswebsite de websites https://services.ovam.be/ovam-geoloketten/#/bodemdossier?x=70053&y=212573&z=17 en https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente?map-search=brugge#pfas-kaart-vlaanderen   duidelijk gecommuniceerd worden?
  6. Zijn er op vandaag nog sites met PFOS vervuiling gekend maar nog niet gecommuniceerd?

Andries Neirynck                       Karin Robert
Gemeenteraadslid                     Gemeenteraadslid