Parkeren in de binnenstad

28 November 2021

Parkeren in de binnenstad

Brugge is zo'n fantastische stad dat deze door veel mensen wil bezocht worden. De manier hoe mensen onze stad bereiken verdient toch wel wat extra aandacht. Zodanig dat onze eigen Bruggelingen hier geen grote nadelen van ondervinden. Daarom vinden we het belangrijk het parkeerbeleid wat meer onder de loep te nemen.

Vandaag de dag proberen heel veel toeristen toch een parkeerplaats te vinden die zo dicht mogelijk bij de markt van Brugge ligt. En dan eindig je vaak bij het bovengronds parkeren, niet toevallig ook de plaats waar de inwoners van de binnenstad hun eigen voertuigen willen stallen. En dan heb ik het niet alleen over auto's. Na een vorige interpellatie over toegankelijke voetpaden en de vele fietsen op voetpaden kwamen na mijn meldingen telkens een negatief antwoord. De stad wil precies dat voetpaden nog steeds geblokkeerd worden door fietsen. De nood naar extra fietsenstallingen is groot.

Recent werd aangekondigd dat Interparking de Oesterparking als optie ziet om een nieuwe parking aan te leggen met 7  bouwlagen. Dit wil zeggen dat de Koning Albert I laan nog meer auto's moet slikken, terwijl al lang het mantra van de mobiliteitsdienst is om de bezoekers via de expressweg én de Bevrijdingslaan de stad binnen te loodsen.

Recent werd in deze gemeenteraad ook duidelijk dat bijna alle partijen bereid zijn om maatregelen te nemen voor een autoluwe binnenstad. Enkel CD&V hanteerde eerder een afwachtende houding.

Daarom enkele parkeervragen:

  • Ziet de stad een parking op de Oesterparking echt als een optie. Is de uitbreiding van 't Zand niet voldoende en moeten we bijkomende noden niet dicht bij belangrijke invalswegen voorzien zoals de expressweg (bv. Kinepolis).
  • Wil de stad na de uitbreiding van parking 't zand het parkeren van toeristen in de binnenstad aanpakken? Kan het niet gewoon de facto onmogelijk gemaakt worden om 4u in de binnenstad bovengronds te parkeren? De uitzonderingen voor bewoners, bezoekers van bewoners, werknemers, studenten én zorgverstrekkers zijn er en kunnen behouden blijven.
  • Wil de stad het uitgeven van een derde en vierder parkeervergunning verbieden? Momenteel kan iedereen met een eerste parkeervergunning de auto al niet tegelijkertijd kwijt bovengronds.
  • Wil de stad zorgen voor extra fietsparkings in straten ten koste van parkeerplaatsen voor auto's

Janos Braem,
Gemeenteraadslid