Oppositie gaat uitdaging aan met burger voor meer hondenweides

27 September 2013

  Naar aanleiding van de interpellatie van Sammy Roelant (Groen) voor meer hondenweiden in de gemeenteraad van 17 september kwamen ook Eric Lagrou (N-VA) en Jean-Marie De Plancke(Open VLD) tussen met constructieve suggesties voor meer ruimte. Schepen van dierenwelzijn Hoste verwees naar een vermeende dure kostprijs maar had geen oog voor het dierenwelzijn. Schepen Pierins meende dat Bruggelingen geen vragende partij zijn hiervoor omdat hij dit nooit hoorde op buurtvergaderingen. Beide stellingen zijn een grove misrekening, aldus de verzamelde oppositie. “We zijn in de overtuiging dat heel veel Bruggelingen vragende partij zijn. Meer dan 11.000 Brugse gezinnen bezitten een hond. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat zij niet op een legale, aangename manier hun hond willen uitlaten.” aldus Jean-Marie De Plancke “Dat ze dit niet vragen op buurtvergaringen komt door de vraagstellingen, die over andere zaken gaan.” Open VLD pleite in het verleden via Mw. Carine Saey al langer voor het inrichten van hondenweiden .   “Ik heb de indruk dat er ook wat verwarring was bij de schepenen over wat een hondenweide nu precies inhoudt.” stelt Eric Lagrou “Want anders zouden ze niet met vreemde opmerkingen omtrent het kostenplaatje zijn afgekomen. Maar het opwerpen van praktische problemen, is  vaak een manier om onwil te maskeren.” In gesprekken met vele Bruggelingen op wandel met hun hond zijn velen voor het voorstel van hondenweiden. Spontaan is er al reactie gekomen voor een plaats maar er moet zeker goede wil zijn van de meerderheid.   “Er is geen plaats en de mensen willen het niet. Dat waren de twee kritieken van het stadsbestuur op het voorstel.” zegt raadslid Roelant “Onze stelling is dat dit niet klopt. Daarom sloegen de handen in elkaar, over de partijgrenzen heen om een nieuwe kans te geven aan dit voorstel om onze stad beter te maken.”   “Wij roepen de Bruggelingen op om de mailbox van onze schepenen van Groen en van Dierenwelzijn te bestoken met vriendelijk geformuleerde aanvragen voor hondenweiden en met suggesties voor goeie locaties voor dergelijke hondenweiden. Als je telkens iemand van ons in kopie zet, kunnen we opvolgen hoeveel aanvragen er zijn. Als er weinig aanvragen zijn, dan zullen we bekennen dat we het bij het verkeerde eind hadden. Als er veel aanvragen zijn, dan stellen we onze vraag opnieuw en hopen we dat het bestuur kleur bekent. Dat is de uitdaging die we aangaan met de Bruggeling.” aldus de drie raadsleden.  e-mail schepen Pierins: [email protected] in cc: [email protected], [email protected] of [email protected]