Ook een wijkmobiliteitsplan in Sint-Gillis ?

22 Oktober 2023

Ook een wijkmobiliteitsplan in Sint-Gillis ?

Ik start mijn interpellatie vorig jaar, in 2022. Na jarenlang actievoeren door de inwoners van de Julius- en Maurits-Sabbestraat stelde de stad een plan voor om eenrichtingsverkeer in te voeren in de straat.

De straat zou smaller gemaakt worden, er komen veel asverschuivingen en er zou extra groen voorzien worden in de straat. De inwoners slaakten een diepe zucht. Eindelijk! Jarenlang hebben ze zich ingezet om de snelheids- en veiligheidsproblemen aan te pakken en nu werd daar eindelijk gehoor aan gegeven.

2023: nog geen jaar na de infovergadering waar inwoners werden uitgenodigd kregen ze een ontluisterende brief in de bus: de straat zal toch breder aangelegd worden en van eenrichtingsverkeer is geen sprake meer. Er wordt aangehaald dat het verkeer meer gespreid kan worden op die manier tussen de Komvest en de Sabbestraat. De heraanleg aan de bredere straat zal nog in 2023 aanvatten als de werken in de Sint-Jorisstraat / Vlamingstraat / Vlamingdam afgerond zijn. De verontwaardiging was groot onder de bewoners dat eerst met  grand egards een infovergadering werd belegd om eenrichtingsverkeer aan te kondigen en vervolgens met een brief en later met infopanelen werd gecommuniceerd dat dit toch niet zou doorgaan.

Momenteel, vlak na die infovergadering, gaan er geruchten de ronde dat de werken momenteel plots toch zouden uitgesteld zijn naar 2025, twee jaar later!

Maar de Julius en Maurits Sabbestraat is niet de enige straat waar er mobiliteitsingrepen nodig zijn. In de Komvest staat het verkeer regelmatig stil. Door het vele vrachtverkeer en het kruispunt met R30 is het daar heel vaak zeer druk. Ondertussen wordt er daar fietsverkeer, gecombineerd met vrachtverkeer voor de gistfabriek en De Lijnbussen. Ondanks al het zwaar verkeer is daar een fietsstraat gepland.

Een tijdje geleden is in de Sint-Claradreef de rijrichting omgedraaid. Waar je vroeger enkel stadsinwaars kan rijden, kan dit nu enkel stadsuitwaarts. Dit werd bestendigd in februari 2023..00

Ondertussen hebben de inwoners van de LangeRei hun zwarte vlaggen al een tijdje uitgehangen en zijn er ook in de Sint-Claradreef klachten over hoge snelheden in de straat.

straat. Daar komt nog bij dat in heel wat van deze straten werken gepland staan. Het kruispunt R30/Komvest wordt heraangelegd, er zijn nu werken in de Baliestraat aan de gang, er zijn ook werken gepland in de Julius en MauritsSabbestraat en Walweinstraat. In deze gemeenteraad kwam ook aan bod dat e gekeken wordt om ook de Annuntiatenstraat aan te pakken.

Als je al deze elementen samen legt vraagt dit toch om een wijkmobiliteitsplan, om het geheel te bekijken, en niet fragmentarisch, zoals tot nu toe gebeurde.

Ik wil daarom de volgende vragen stellen:

  • Komt er in de wijk Sint-Gillis ook een wijkmobiliteitsplan, zoals in Christus-Koning? Hierdoor zou de mobiliteit in de hele wijk onder de loep kunnen worden genomen, en niet straat per straat.
  • Waarom worden de inwoners van de J&M Sabbestraat en de Walweinstraat zo van het kastje naar de muur gestuurd? Na hun acties wordt er eerst gehoor aan geven, vervolgens wordt dit teruggedraaid?
  • Waarom wordt het eenrichtingsverkeer afgevoerd na 1 verkeerstelling? Wat waren de investeringen in het infomoment, de jarenlange acties van de inwoners dan waard? Als het beleid na 1 telling simpelweg alles van de kaart veegt? Kon die telling dan niet gebeuren vóór de plannen werden voorgesteld aan de bevolking?
  • Waarom zijn er zoveel straten in de wijk met tweerichtingsverkeer, terwijl dit in de rest van de stad nagenoeg nergens het geval is… Straten met tweerichtingsverkeer in Sint-Gillis: J&M Sabbestraat, Komvest, Langerei, Sint-Clarastraat, Annuntiatenstraat, ’s Gravenstraat, Stokersstraat, Walweinstraat. Kortom, bijna het volledige noorden van Sint-Gillis.

Janos Braems
Gemeenteraadslid