Intrafamiliaal geweld, ook in Brugge?

27 November 2023

Intrafamiliaal geweld, ook in Brugge?

Op 25 november - Internationale dag tegen geweld op vrouwen – startte, zoals elk jaar, de campagneweek tegen partnergeweld en huiselijk geweld.

Midden november beroofde een man uit Denderhoutem, nabij Aalst, zijn partner en zijn pluszoon van het leven, na contactverbod wegens belaging van z’n partner.

Intrafamiliaal geweld is elke vorm van psychisch, lichamelijk, seksueel of economisch grensoverschrijdend gedrag binnen een gezin of een relatie. Het is geen eenmalig feit, maar een dynamiek waarin je vast komt te zitten.

Op de website van de stad wordt in dit verband verwezen naar CAW Noord-West Vlaanderen, de lokale Politie Brugge, het OCMW die dit probleem willen aanpakken. Er wordt ook verwezen naar recent cijfermateriaal (?) en de betrachting om mensen sneller toe te leiden naar gepaste hulp via 1712 en het CAW, oa door toegankelijke informatie te verschaffen.

Graag had ik een antwoord op volgende vragen, voorstellen:

  1. Wat zijn de cijfers, de aangiftes in onze stad ivm intrafamiliaal geweld?  Volgens de VRT zijn die in stijgende lijn. Is dit ook zo in Brugge?
  2. Naast bovenvermelde verwijzingen die de stad aanbiedt via z’n website, neemt de stad nog andere maatregelen in dit verband?
  3. Kunnen de actuele cijfers worden aangevuld op de website van de stad. Er staat immers een verwijzing naar ‘recent cijfermateriaal’?
  4. Zie ook https://www.demorgen.be/nieuws/na-dubbele-moord-hoe-partnergeweld-beter-aanpakken-helft-van-de-contactverboden-wordt-overtreden~b6da6f80/Daarin verwijst professor forensische en criminologische psychologie Kasia Uzieblo (VUB) naar de oplossingen om familiaal geweld te controleren zoals een gps tracker (voorstel minister Z. Demir, NVA) maar vult meteen aan dat we veel sterker zouden moeten inzetten op preventie. Er zijn weinig organisaties waar op een laagdrempelige manier kan worden aangeklopt. Bij hulplijn 1712 kwam in 2022 slechts 3 procent van de oproepen van plegers of van iemand uit hun omgeving. Daarom pleit prof. Uzieblo verder om tot een integrale aanpak te komen waarbij zowel slachtoffers als daders van intrafamiliaal geweld beter begeleid worden.         Kan onze stad hier ook een antwoord bieden op preventie voor zowel slachtoffer als dader? Indien ja dan zou dit ook beter vermeld worden op de website van de stad.
  5. Tijdens de coronacrisis is het aantal meldingen van partnergeweld, en andere vormen van geweld, sterk gestegen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had daarom aan steden en gemeenten gevraagd om nieuwe projecten op poten te zetten.  Was dit ook zo in Brugge? Zijn hiervan nog projecten overgebleven?
  6. In 2018 vormden een 150-tal deelnemers een menselijk wit lint op het ’t Zand in Brugge. Het filmpje staat op de website van de stad. Hiermee werd een sterk signaal gegeven tegen elke vorm van geweld. We zijn ondertussen 2023, 5 jaar verder en de nood aan een signaal geven tegen elke vorm van geweld is nu meer dan ooit aan de orde, het is in de brede zin van het woord een nodig sein. Het zou dus niet misstaan om een nieuwe sensibiliseringsactie uit te werken en op de website van onze stad aan te vullen.

Karin Robert,
Gemeenteraadslid