Nieuw stadion Club Brugge: geslaagd ontwerp vraagt degelijk mobiliteitsplan

24 Augustus 2020

Nieuw stadion Club Brugge: geslaagd ontwerp vraagt degelijk mobiliteitsplan

Voetbalploeg Club Brugge presenteerde eergisteren haar plannen voor een nieuw stadion aan omwonenden en aan de Brugse gemeenteraad. Het nieuwe stadion wordt, zoals bekend, voorzien op de huidige Olympia-site in Sint-Andries.

Groen Brugge neemt met tevredenheid kennis van deze plannen die helemaal in lijn liggen met het standpunt dat wij al van in het begin aanhouden: de huidige Olympia-site is een geschikte plek voor een stadion dat past bij de toekomstperspectieven van de Club.

Dat standpunt was gebaseerd op een studie van de toenmalige Vlaamse Bouwmeester, uitgevoerd op vraag van stad Brugge. Vreemd genoeg stonden we als politieke partij toch jarenlang alleen. Het doet ons dan ook deugd dat vandaag ook de Brugse meerderheid zich blijkbaar unisono achter de bouwplannen van Club Brugge schaart.

Een groter stadion in de bebouwde omgeving van Sint-Andries roept zeker vragen op. Wij geloven echter dat een doordacht ontwerp gecombineerd met een degelijk mobiliteitsplan voor elke match de hinder voor de omwonenden kan beperken. Andries Neirynck, gemeenteraadslid en buurtbewoner: “In een mobiliteitsplan voor het nieuwe stadion moeten we maximaal inzetten op de fiets, het openbaar vervoer, supportersbussen en carpooling. Ook randparkings zullen een belangrijke rol spelen. Waar die juist zullen komen moet nog verduidelijkt worden, wat ons betreft”. Naast mobiliteit is de duurzaamheid van het nieuwe stadion een belangrijk aandachtspunt voor Groen. Dan denken we aan materialengebruik en energie.

Groen Brugge blijft echter bezorgd om de toekomst van Cercle Brugge. Fractieleider Raf Reuse: “Ook Cercle verdient een plek in onze stad. We hebben de indruk dat het stadsbestuur de vereniging aan haar lot overlaat”. Groen vindt dat ook Cercle Brugge op de Olympia-site thuishoort. “Vanuit zuinig ruimtegebruik geniet de huidige locatie onze voorkeur. De poldergronden aan de Blankenbergse Steenweg zijn overigens de meest vruchtbare van de Brugse omgeving en worden best voorbehouden voor duurzame landbouw. Zeker nu we weten dat we in Vlaanderen in recordtempo landbouwgrond aan het verliezen zijn”, besluit Reuse.