Nieuw reglement kamerverhuur: verbetering, maar niet voor iedereen (Tussenkomst 24-11-2014)

26 November 2014

Dit bestuur maakt nu de keuze om personen toe te staan om drie jaar lang aansluitend op hun studentenleven op een studentenkot te blijven wonen. Dit heeft beleidsmatig een dubbel doel: meer jongeren hier in Brugge te houden en zo de ontgroening van Brugge tegen te gaan. Anderzijds de huurprijzen in onze stad wat te drukken. We zijn hier perfect voorstander van. Maar we willen toch ook een belangrijke kanttekening maken. Standaard mag in Brugge geen kamer verhuurd worden kleiner dan 33 m². De norm in de Vlaamse Wooncode ligt op 12 m². Brugge legt hier een serieuze extra beperking op; een strenge kwaliteitseis, indertijd ingevoerd om huisjesmelkerij aan te pakken. Een terechte bezorgdheid, maar vandaag heeft dit ook tot gevolg dat in Brugge de huurprijzen de pan uit swingen.Dat we met het voorliggende reglement voor ex-studenten een uitzondering maken is goed. Maar mensen die niet studeerden en het moeilijk hebben om een betaalbare woonst te vinden, blijven nog altijd in de kou. Onze Brugse regelgeving verdringt in sterke mate personen met een laag inkomen die geen studeeropleiding genoten. En net dat is een kwetsbare groep. In de argumentatie van dit bestuur lees ik dat de uitzondering voor kleinere kamers voor studenten objectief onderbouwd is: “Wie studeert woont niet permanent op kamer. Tijdens weekends, vakantie- en soms ook de blokperiodes keren studenten terug naar (het ouderlijk) huis. Hun ruimtebehoefte is dus kleiner.”Maar voor personen die na hun studies nog drie jaar langer “op kot” blijven, klopt die redenering niet meer want je kan er niet zomaar van uit gaan dat ze in de weekends “naar huis” gaan. M.a.w. voor een bepaalde groep sta je toe dat ze zeer klein gaan wonen. Maar voor de meest kwetsbare groep die ook nood heeft aan een betaalbare woning wordt dit niet getolereerd. Dit siert een bestuur, dat zich sociaal noemt, niet.We roepen met Groen op om de 33 m²-eis in het algemeen op voorzichtige en genuanceerde manier te evalueren. En misschien de norm wat te verlichten.Bijkomend willen we aandringen om versneld starterswoningen, en scheiderswoningen in te voeren. Waarbij deze doelgroepen, naast ex-studenten, ook betaalbaar in Brugge kunnen wonen. Bruno MostreyGemeenteraadslid