N-VA viseert fietsers, Groen! eist aandacht voor rolstoelgebruikers

06 Mei 2013

Vorige week verscheen op de website van N-VA Brugge een reactie op de discussie rond de kasseien in Brugge. Wij van Groen! Brugge moesten toch even slikken, want waar Bart De Wever nog van leer trok tegen de Vlaamse bakfietsers, vond Tijl Waelput het nodig er nog een schepje bovenop te doen. Hij viseert de fietsers in het algemeen. Zo vindt de Brugse N-VA-voorzitter dat fietsen een groter gevaar zijn dan auto's voor de volgens hem zwakste weggebruiker: de voetganger. Hij beweert dat fietsers zich agressief gedragen ten opzichte van zowel autobestuurders als voetgangers. Voor zover wij weten zijn het nog steeds auto's die (dodelijke) slachtoffers maken. Wegpiraten  Dat er onder de fietsers wegpiraten rondrijden zullen we niet ontkennen, net zoals die er bij de automobilisten zijn en er voetgangers zijn die zonder kijken de straat over steken. Maar dat er weer een volledige groep mensen geviseerd moet worden, dat vinden wij er ver over. Uit de reactie kunnen wij afleiden dat Waelput waarschijnlijk zelden op de fiets in het centrum te zien is.  Anders zou hij beseffen dat je in de Brugse binnenstad gedwongen wordt assertief te fietsen omdat er anders geen rekening met je gehouden wordt. Wie dagelijks door het centrum fietst komt regelmatig gevaarlijke situaties tegen met onoplettende automobilisten. Die vergeten vaak naar rechts én links te kijken wanneer ze een eenrichtingsstraat indraaien. Met het feit dat de volledige binnenstad zone 30 is wordt zelden rekening gehouden. Veel fietsers rijden in het midden van de straat (zoals de Steenstraat en Noordzandstraat) omdat enkel daar de kasseien er nog aanvaardbaar bij liggen. En zo kunnen we een hele waslijst opstellen met problemen voor fietsers in Brugge. Rolstoelgebruikers Wat ons evenzeer stoort aan de discussie over kasseien, is dat een belangrijke groep zwakke weggebruikers over het hoofd gezien wordt: de rolstoelgebruikers. Bestuurslid van Groen! Brugge en rolstoelgebruiker Bart Sarazijn is niet te spreken over de staat van de Brugse straten. "Ik vermijd zoveel mogelijk het centrum omdat ik elke keer dooréén geschud word en kleine whyplashes krijg. De straten liggen er verschrikkelijk bij", verklaart Bart. Op veel plaatsen is het voetpad te smal en worden de rolstoelgebruikers op de kasseistraten, die er erbarmelijk bij liggen, gedwongen. Groen! Brugge dringt erop aan dat er meer aandacht geschonken wordt aan álle zwakke weggebruikers in de Brugse binnenstad, en raadt de N-VA-bestuursleden aan om, zeker met dit weer, wat meer op de fiets te springen. Ze zullen snel hun mening moeten herzien.