Mondzorgcoaches ‘Ieders mond gezond’ – Ook in Brugge?

28 Maart 2022

Mondzorgcoaches ‘Ieders mond gezond’ – Ook in Brugge?

Socio-economische ongelijkheden in het gebruik van ambulante zorg komen nog steeds het sterkst tot uiting in het gebruik van tandheelkundige zorg. Bij de laagst opgeleiden rapporteerde slechts 40% afgelopen jaar contact te hebben gehad met een tandarts. Er is nood aan een strategie die zich specifiek op risicogroepen richt.

Administratieve, sociale en financiële drempels maken het voor mensen in armoede moeilijk om goede mondzorg te vinden. Deze drempels maken het ook voor de tandarts lastig om goede zorg te verlenen. Het gevolg is dat mensen in armoede vaker en langer met (ernstige) mondproblemen kampen. Mondgezondheid hangt onlosmakelijk samen met de algemene gezondheid. Het is dus van groot belang een goede mondgezondheid na te streven.

“Gezonde Mond”, een Partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid zet hierop in. Via deze weg wil raadslid voor Groen, Karin Robert, in kader van de voorbije “Dag van de Mondgezondheid” (20 maart 2022) wijzen op de mogelijkheden die ze bieden, in de hoop ook stad Brugge te inspireren.

Het mondzorgproject ‘Ieders Mond Gezond’ leidt eerstelijnswerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties op tot mondzorgcoach. Het gaat over een ééndaagse, kosteloze opleiding.

Na het volgen van de opleiding kunnen de mondzorgcoaches mensen uit hun organisatie op een geïnformeerde en gerichte manier naar de lokale tandarts begeleiden. Ze engageren zich ertoe om de communicatie tussen de mensen en de tandarts te vergemakkelijken. Soms vervullen ze letterlijk de rol van tolk.

“Het kan zeer waardevol zijn om binnen een OCMW iemand te hebben die deze rol op zich neemt. Ongetwijfeld komen daar met regelmaat vragen binnen omtrent tandheelkundige zorg.”, zegt Robert nog.

Daarnaast organiseert ‘Ieders Mond Gezond’ gratis mondscreenings door vrijwillige tandartsen in de deelnemende welzijns- en gezondheidsorganisaties. Op dat moment krijgen de personen die gescreend worden een mondzorgcoach toegewezen die hen voor verder onderzoek of behandeling naar een lokale tandarts begeleidt.

De onderzochte personen krijgen tijdens de screening een doorverwijzing met een gepersonaliseerd behandelplan voor een lokale tandarts mee.

“De mondzorgcoaches voeren geen enkele behandeling uit. Ze zijn uitsluitend opgeleid om een brugfunctie te vervullen tussen de patiënt en de reguliere zorg.”, vult Robert nog aan. “We zien graag dat binnen het OCMW van onze stad iemand de rol van mondzorgcoach op zich neemt.”

Karin Robert,
Gemeenteraadslid