Minder open ruimte, minder jongeren, duurdere woningen: voilà het woonbeleid in Brugge

06 Mei 2013

Soms liggen er grote maatschappelijke tendensen verborgen in kleine cijfertjes. Uit de cijfers blijkt dat de oppervlakte voor wonen in Brugge 'slechts' gestegen is met 0,42 % in vier jaar. In absolute cijfers klinkt dit al iets minder klein: het gaat om meer dan 50 ha, ofwel vijftig keer de markt van Brugge.Maar er is meer. Einstein zei het al schertsend: 'Geaccumuleerde rente is het sterkste mechanisme in het universum.' Hij bedoelde dat kleine cijfertjes op korte termijn soms grote verschillen op lange termijn verbergen. Schepen Van Volcem stelt dat dit cijfer bewijst dat het stadsbestuur niet alles volbouwt. Dit is een grove miskenning van de realiteit. 'Het stadsbestuur bouwt in de feiten Brugge wel vol.'Vooreerst gaat het hier enkel over ruimte die werd bebouwd voor wonen. Dus de ingenomen ruimte voor winkelcentra, industrie, wegen, etc. zijn hier niet vermeld.Maar nog belangrijker is het voor beleidsmakers om te kijken naar tendensen op lange termijn. 'Als je een kikker in water heel traag opwarmt blijft hij zitten tot hij sterft. Ik hoop dat onze bestuurders geen kikkers zijn en dus wel degelijk bewust zijn dat trage processen grote gevolgen kunnen hebben,' aldus Sammy Roelant.Uit een doctoraatsstudie van Lien Poelmans (KUL) blijkt dat de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen in 25 jaar met 35% toenam. Als dit proces zich aan hetzelfde tempo verder zet zal, volgens deze studie, in 2050 42% van de beschikbare ruimte zijn volgebouwd, vooral rond de stedelijke kernen. Vandaag al is er procentueel tweemaal zoveel ruimte bebouwd in Vlaanderen als in Nederland (het tweede meest volgebouwde land).Als we dan kijken wat er in het nieuwe Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Brugge voorzien is aan nieuwe woongebieden, industrieterreinen, winkelcentra... dan zal de bouwwoede de komende jaren bovendien voor een nog snellere stijging van de bebouwing zorgen.Nochtans zorgt dit soort beleid helemaal niet voor goedkopere woningen. Tussen 2000 en 2009 steeg de gemiddelde verkoopprijs van een gewone woning in Brugge van 91 830 euro naar 204 592. Brugge is de duurste centrumstad voor de aankoop van een gewone woning. Onder het mom dat jonge gezinnen worden aangetrokken, wordt de Bruggeling financieel weggeconcurreerd uit eigen stad, ten koste van open ruimte en ondertussen blijft Brugge de op twee na snelst ontgroenende centrumstad van Vlaanderen. Ontgroening betekent dat het aandeel mintwintigers afneemt. Effectieve maatregelen om dit tegen te gaan zijn dringend nodig. En er zal meer nodig zijn dan enkel een reclamecampagne om jonge gezinnen naar Brugge te lokken – de enige maatregel die nu in de begroting staat.De grote nood aan extra woningen komt vooral voort uit het fenomeen van gezinsverdunning. Er zijn meer en meer alleenstaanden die een kleine woning zoeken. Daartoe kan het beleid beter vooral bestaande grote woningen aanpakken in plaats van altijd maar weer nieuwe kavels met eengezinswoningen te bouwen.En wie vaart er wel bij? Enkel de immobiliënkantoren en bouwpromotoren. We zijn benieuwd wiens affiches ze ook tijdens komende gemeenteraadsverkiezingen zullen uithangen.Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge Bruno Mostrey, bestuurslid Groen! Brugge