Meerjarenplan heeft meerwaarde, maar mist ambitie

23 November 2019

Meerjarenplan heeft meerwaarde, maar mist ambitie

Het stadsbestuur stelde gisteren haar Meerjarenplan voor. Hierin worden de belangrijkste (financiële) keuzes van de legislatuur gemaakt. Groen vindt dat het Meerjarenplan van de coalitie een meerwaarde heeft.“We zijn blij dat het stadsbestuur veel wil investeren. Uitgaven voor welzijn, wonen en vergroening van de stad zijn een goede zaak. Aan inkomstenzijde is het positief dat cruisetoeristen een grotere bijdrage betalen”, zegt fractieleider Raf Reuse. Toch blijft de partij kritisch. Reuse: “Met nieuwe belastingen op windturbines en ontbrekende parkeerplaatsen maakt het college de Brugse fiscaliteit grijzer in plaats van groener. Ook het niet vervangen van meer dan 30 gepensioneerde stadsmedewerkers is een slechte zaak. Deze besparing betekent meer werkdruk en slechtere dienstverlening voor de Bruggelingen”.

“Brugge heeft nood aan een langetermijnvisie. Dit Meerjarenplan houdt de stad draaiende, maar mist daadkracht. Het biedt geen antwoord op grote uitdagingen, zoals de klimaatopwarming of de herbestemming van erfgoed. Groen heeft veel meer ambitie voor onze stad”, concludeert Reuse

 De fiscaliteit in Brugge kent een aantal wijzigingen. Er komen nieuwe belastingen. Groen gaat niet akkoord met de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen bij bouwprojecten. “Voortaan moet een bouwheer betalen als hij/zij in minder parkeerplaatsen voorziet dan voorgeschreven in de Stedenbouwkundige Verordening. Deze last is gebaseerd op de assumptie dat iedere Bruggeling een eigen auto moet hebben. Deze belasting zal de omslag naar duurzame mobiliteit verzwakken in plaats van versterken. Daarom stel ik voor om een uitzondering toe te staan. Een projectontwikkelaar mag in minder parkeerplaatsen voorzien als hij/zij financiert in deelwagens voor de bewoners. Een win-win-situatie! Bovendien moeten we de Verordening zelf herbekijken en actualiseren”, oppert Reuse.

Het stadsbestuur besliste eveneens om een belasting op masten en pylonen in te voeren. Zeg maar een belasting op verticale constructies. Ook windturbines zullen onderhevig zijn aan deze belasting. “Windmolens zijn van uitzonderlijk belang voor schone en betaalbare energie. Op de Gemeenteraad zal ik voorstellen om ze vrij te stellen”.

Groen is blij met de extra middelen voor wonen. Zo wordt er €3.000.000 uitgetrokken voor een Community Land Trust. Bruggelingen kunnen zo een woning kopen op gronden van de stad. Daarnaast wordt de opknappremie versterkt. Met deze toelage kunnen Bruggelingen hun huis energiezuiniger maken. Reuse: “Betaalbaar wonen moet een prioriteit zijn. Meer en meer mensen hebben het moeilijk om een goede woning te vinden”. 

De afgelopen jaren heeft Groen herhaaldelijk gepleit voor meer klimaatambitie. “De Stad zal haar klimaatdoelstelling voor 2020 niet halen. Verkeerde keuzes in het beleid en te weinig investeringen waren de boosdoeners. Nu hopen we dat het college echt werkt maakt van een doortastend klimaatplan. Als ik echter de begrotingstabel erbij neem, vrees ik dat er opnieuw te weinig geld voorzien wordt om het verschil te maken”, aldus de fractieleider.

 Op vlak van inspraak juicht Groen de burgerbudgetten toe. Jaarlijks zal er €250.000 voorzien worden voor de Brugse wijken die zelf zullen kunnen beslissen waar ze het geld aan besteden. “We zijn erg benieuwd op welke manier de burgerbudgetten zullen worden ingevuld. We roepen het stadsbestuur op om vertrouwen te hebben in de Bruggelingen”, zegt Reuse.

De vorige bestuursploeg bespaarde op het personeelsbestand door veel pensioneringen niet te vervangen. In het huidige Meerjarenplan kiest het stadsbestuur ervoor om in de eerstvolgende jaren alle pensioneringen te vervangen, maar dit slechts voor de helft te doen in 2025. Reuse: “In dat jaar vinden de meeste pensioneringen van de legislatuur plaats, maar liefst 73. Dat betekent concreet dat meer dan 30 arbeidsplaatsen niet vervangen worden. Groen hekelt deze besparing. Het niet vervangen van pensioneringen leidt tot meer werkdruk en slechtere dienstverlening voor de Bruggelingen. De Fauw zadelt de volgende bestuursploeg, die aantreedt in 2025, op met een personeelstekort”.