Meer vrouw op straat

25 September 2022

Meer vrouw op straat

“Sinds 2008 is het aantal meisjes dat buiten speelt sterk gedaald. Vooral oudere meisjes tussen 10 en 14 jaar zie je steeds minder op straat. Dat blijkt uit het buitenspeelonderzoek van Kind en Samenleving, dat in 2020 werd herhaald. Eén van de oorzaken is de inrichting van de openbare ruimte. Niet enkel meisjes voelen zich niet echt thuis in de openbare ruimte, ook volwassen vrouwen hebben het moeilijk,” zegt raadslid Karin Robert, Groen Brugge.

“Begin mei dit jaar lanceerde de stad Brussel een oproep waarbij organisaties projecten konden indienen om na te denken over hoe de stad openbare ruimtes vrouwvriendelijker kan maken. De weerhouden organisaties mogen hun plan dit najaar uitwerken, vult Robert aan.  “Ook de stad Gent maakt hier werk van en slaat de handen in elkaar met Plan International om van Gent een veiliger plaats te maken met het Safer Cities project. In dit project is het gevoel van veiligheid belangrijk. Zo kunnen verlichting, een inrichting die de zichtbaarheid bevordert en voldoende sanitair meehelpen om meisjes, vrouwen op hun gemak te stellen.”

Maar, zo lezen we in de pers, Brugge zal straks door de energiecrisis de straatverlichting in de rand vroeger doven.  Ook Fluvius is voorstander om de verlichting te doven. Komt er een uniform doofbeleid in Vlaanderen, in Brugge? “Dan moet toch rekening worden gehouden met veiligheid!” reageert Robert.

Zeker als we weten dat het openbaar vervoer, nl De Lijn de routes van z’n avondlijnen aanpaste. “Sommige avondlijnen bedienen dus niet meer alle straten in bepaalde wijken zoals ze dit vroeger wél deden. (Male is daar een vb van)  Daardoor zijn bepaalde haltes nu verder verwijderd van thuis voor de passagiers. Voor oudere vrouwen geeft dit een onveilig gevoel. Ze moeten immers te voet langer stappen en zijn langer onderweg naar huis van de bushalte van de avondlijn. Zeker ’s avonds na een avondje cultuur bv in het centrum van Brugge. Het aanvullend doven van de straatverlichting kan dit onveilig gevoel net groter maken.”, zegt Robert.

“Ik stel voor om een zicht te krijgen via een onderzoek op het (on)veiligheidsgevoel van meisjes en vrouwen in onze stad. Het zou goed zijn om te weten waar meisjes, vrouwen zich onveilig voelen en waarom en hoeveel.  Ook is een doordachte planning ivm het doven van de straatverlichting  aangewezen. We moeten het veiligheidsgevoel behouden: in parken, pleinen, bepaalde routes die mensen stappen vanaf een bushalte,…

Als er een uniform doofbeleid komt in Brugge, dan dus graag planmatig én met aandacht voor veiligheid.” vult Robert nog aan.  “Evenzeer met de focus en zorg voor een verdere sociale en culturele integratie van de groep ouderen onder onze bewoners.” 

Karin Robert,
Gemeenteraadslid