Liever geen sociale koopwoningen in Duivenkeet

02 Maart 2013

Groen Brugge is geen voorstander van sociale koopwoningen in de wijk Duivenkeet, zoals recent werd voorgesteld door het nieuwe stadsbestuur. Deze schieten doorgaans immers hun sociaal doel voorbij. Beter wordt voluit gekozen voor sociale huurwoningen en voor het systeem van Community Land Trusts (CLT’s), dat in Brussel en Gent al ingang heeft gevonden. Groen Brugge wil niet dat er in de nieuwe sociale woonwijk Duivenkeet (ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters) sociale koopwoningen worden aangeboden. “Sociale woningen moeten er in de eerste plaats zijn voor de minst begoede medemens. De kans dat zij een sociale woning kunnen kopen is nihil. Bovendien gaat het maatschappelijk effect van een sociale koopwoning amper één generatie mee. Zo gaat de maatschappelijke investering te snel verloren. Het kan toch niet dat zij die het beter hebben, gaan lopen met middelen voor sociale voorzieningen die de armsten moeten toekomen,” aldus Bruno Mostrey, gemeenteraadslid voor Groen.Een sociale woning kopen kan veel geld uitsparen: € 154 081 in plaats van € 246 389 op de private markt. Een verschil van € 90 000 (cijfers voor Vlaanderen; bron: Itinera). Natuurlijk, als het huis binnen de 20 jaar doorverkocht wordt, moet het ‘niet-afgeschreven deel van de overheidsinvestering’ terugbetaald worden. Maar dat kan in de huidige context van sterk stijgende vastgoedprijzen nog altijd een zeer positief saldo opleveren.“We moeten ten volle inzetten op sociale huurwoningen in het beheer van sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook op sociale verhuurkantoren. In het tweede geval zijn de woningen eigendom van particulieren die dit in beheer geven aan een sociaal verhuurkantoor.” “Daarnaast kan ook een systeem opgezet worden van Community Land Trusts. Hierbij wordt de grond eigendom van een maatschappij en enkel de woning zelf wordt verkocht. Het niet hoeven aankopen van de grond scheelt een serieuze slok op de borrel,” aldus Bruno Mostrey. “Anders gezegd: CLT is een slim systeem waarbij een soort steun wordt gegeven aan mensen met een lager inkomen die een woning willen kopen. Als de woning doorverkocht wordt, gaat de meerwaarde niet naar de verkopers maar blijft die bij de CLT. Zo gaat de sociale investering die wij als maatschappij doen niet verloren na één generatie.” “Ik stel voor aan het stadsbestuur om in dit project in de Duivenkeet de piste van de Community Land Trust mee op te nemen. Hierbij hoeven de plannen van de woningen zelf niet te veranderen, maar doen we wel een pak ervaring op met dit systeem in het begin van de legislatuur. Ervaring die het (sociale) woonbeleid ten goede kan komen de volgende zes jaar,” oppert Mostrey. Bruno MostreyGemeenteraadslid Groen (Brugge)