Asbestproblemen in de stadsloods van de Peter Benoitlaan: schuldig verzuim Brugs stadsbestuur

27 November 2023

Asbestproblemen in de stadsloods van de Peter Benoitlaan: schuldig verzuim Brugs stadsbestuur

Naar we konden vernemen via Focus is er in de stadsloods van de Peter Benoitlaan te Sint-Andries een asbestprobleem opgedoken en zijn daar stabiliteitsproblemen.

Na controle door een extern bedrijf werd deze hangar eind oktober per direct gesloten en vergrendeld.  Niemand mocht er nog binnen.

Het probleem zou sinds 2016 bekend zijn, maar blijkbaar liet men de problemen zeven jaar lang aanslepen en werd het personeel niet ingelicht tot op 23 oktober 2023. Meer nog, werknemers werden verplaatst naar een andere werkplek en andere werknemers werden in de Peter Benoitlaan tewerkgesteld. Werknemers werden blootgesteld aan asbest, moesten zonder bescherming met bezems, vuilblik en handborstel de garage opvegen. Naar ik verneem werd op een inderhaast bijeengeroepen personeelsvergadering meegedeeld dat stadsmedewerkers zich bij ziekte geen zorgen hoeven te maken, want “de verzekering werd reeds ingelicht.” Dit is werkelijk hallucinant.

Bovendien stond er daar ook strooizout die de burgers konden komen afhalen, al dan niet met een laagje asbest? Wat met het stadsmeubilair, vrachtwagens, tractors, potaarde, bloempotten, graszaad, meststoffen, enz. die allemaal gestockeerd werden in deze loods?

 Graag krijg ik een stand van zaken omtrent deze stadsloods:

  • Is er effectief een probleem met asbest en hoe zal men dit probleem aanpakken?
  • Is er effectief een probleem met de stabiliteit van dit gebouw?
  • Zijn de betrokken medewerkers die de afgelopen 20 jaar daar gewerkt hebben, gescreend en is er een planning om dit de komende decennia te toen, want problemen met asbest manifesteren zich pas na een paar decennia?
  • Is er een plan van aanpak om deze site aan te pakken?
  • Is er überhaupt een plan van aanpak voor alle stadsgebouwen waar er asbest is geïnventariseerd?
  • Graag krijg ik deze asbestinventaris van onze stadsgebouwen
  • Dit gebouw heeft een enorm potentieel voor het plaatsen van zonnepanelen, is hier al een timing voor vastgelegd?

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid